X

Scandinavian Biopharma och Neovii utökar och fördjupar sitt samarbete med transplantationsprodukten Grafalon

Scandinavian Biopharma Distribution AB har förlängt och utökat sitt distributionsavtal med Neovii Pharmaceuticals AG. Detta samarbete innebär en förlängning av avtalet för det immunosuppressiva läkemedlet Grafalon (anti-human T-lymfocytimmunglobulin, ATLG) i Sverige, Norge och Danmark och inkluderar nu även Finland, därmed inkluderar avtalet samtliga nordiska länder.

Grafalon är ett antikroppsbaserat läkemedel som spelar en viktig roll i att dämpa immunreaktioner vid organtransplantation och stamcellstransplantation. Genom att minska risken för organavstötning och transplantat-mot-värd-sjukdom (GvHD) förbättrar Grafalon patienternas livskvalitet och ökar chanserna till framgångsrika transplantationer.

Lisa Sandberg, marknadschef på Scandinavian Biopharma, säger entusiastiskt: ” Det utökade distributionsavtalet markerar en viktig milstolpe för samarbetet mellan företagen. Tillsammans strävar vi efter att göra Grafalon tillgängligt för en ännu större patientgrupp i Norden. Samarbetet mellan oss är en viktig nyckel för att driva och förbättra vården och livet för de patienter som behöver transplanteras.”

Björn Sjöstrand, VD för Scandinavian Biopharma, uttrycker tacksamhet över att fortsätta representera Neovii och erbjuda Grafalon till patienter i Norden.

Christian Loss, CEO Neovii; Lisa Sandberg, Marketing Manager Scandinavian Biopharma; Alfred Doucette, CFO Neovii; Alexandre Sudarskis, Member of the Board

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.