Icke-registrerade produkter

Under de senaste åren har efterfrågan på icke-registrerade läkemedel ökat på grund av begränsat utbud och brist på registrerade produkter. Detta har lett till ett stort åtkomstgap för läkare och deras patienter. Scandinavian Biopharma har ett omfattande partihandelstillstånd som innefattar ett särskilt tillstånd för att importera icke-registrerade (icke-godkända) produkter inom både EU och utanför EES.