X

Scandinavian Biopharma rekryterar Agneta Lissmats som Senior Director Biostatistics

Scandinavian Biopharma förstärker nu sin organisation genom att rekrytera Agneta Lissmats som Senior Director Biostatistics. Företaget är i sen klinisk utvecklingsfas och har ett ambitiöst utvecklingsprogram med flera pågående kliniska studier för ETEC vaccinkandidaten ETVAX®. Agneta har en gedigen erfarenhet av klinisk läkemedelsutveckling och har haft liknande positioner hos läkemedelsbolag som Oncopeptides och Sobi.

– I min roll som biostatistiker bidrar jag med statistisk och vetenskaplig support till kliniska och regulatoriska strategier. Jag hoppas att min kunskap och erfarenhet bidrar till att företaget fattar välgrundade beslut för utvecklingen av världens första ETEC-vaccin, säger Agneta Lissmats.

– Kliniska studier är komplicerade och kliniskt utvecklingsarbete är enormt kostsamt och tidskrävande så därför är det viktigt att studierna är väldesignade. Agnetas långa erfarenhet som biostatistiker kommer väl till pass nu när vi förbereder våra fas III prövningar av vårt ETEC-vaccin, säger Björn Sjöstrand, VD på Scandinavian Biopharma.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.