X

Scandinavian Biopharma – Ett snabbväxande svenskt biotechföretag

2013 blev ännu ett bra år med fortsatt kraftig tillväxt för Scandinavian Biopharma. Omsättningstillväxten landade på 78% under 2013 då intäkterna för gruppen ökade från 16,5 MSEK 2012 till 29,4 MSEK 2013. Distributionsverksamheten var koncernens tillväxtmotor under 2013 och svarade för hela 24 MSEK i omsättning vilket motsvarar 71% i tillväxt jämfört med året innan. Distributionsverksamheten drivs genom dotterbolaget Scandinavian Biopharma Distribution.

Scandinavian Biopharmas verksamhet har haft en kraftig organisk tillväxt sedan bolaget startades under slutet av 2009. 2011 växte bolaget med 30%. Det följdes upp av en tillväxt 2012 på 133% och 78% 2013.

09-13

För distributionsverksamheten har omsättningen ökat från 1,8 MSEK (2011), 14,1 MSEK (2012) till 24,1 MSEK 2013. Det motsvarar en tillväxt med imponerande 670% 2012 respektive 71% 2013.
11-13
Tillväxtökningen kan kopplas till nya samarbeten både inom forskning och utveckling och lansering av nya vacciner och immunglobuliner i Norden. ”Det är väldigt roligt att se företagets positiva utveckling både när det gäller framtagandet av vårt nya turistdiarrévaccin och vår uppnådda försäljningstillväxt inom marknadsbolaget.” säger VD Björn Sjöstrand.

 

För ytterligare information, kontakta:
Björn Sjöstrand, VD: 0727-125 120, Bjorn.sjostrand@scandinavianbiopharma.se

 

Om Scandinavian Biopharma
Scandinavian Biopharma är ett forskande svenskt biotechföretag som distribuerar, marknadsför och säljer vacciner och immunglobuliner på den nordiska marknaden.  Tillsammans med den amerikanska organisationen PATH Vaccine Solutions och Göteborgs Universitet utvecklar vi ett nytt ett diarrévaccin för användning både i tredje världen och för turister som reser till tropiska destinationer.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.