X

Pressmeddelande – Scandinavian Biopharma rapporterar positivt resultat från klinisk fas 1 studie av vaccin mot turistdiarré.

Nyligen avslutades framgångsrikt en klinisk fas-I studie av bolagets nya drickbara vaccin mot turistdiarré. I studien användes en prototypversion av vaccinet bestående av E. coli bakterier och hybridproteinet LCTBA. Syftet med studien var att dokumentera vaccinets säkerhet och eventuella biverkningar. Som jämförelse användes ett referensvaccin vars komponenter tidigare har studerats i stora kliniska prövningar. Studien som inkluderade 60 friska frivilliga personer genomfördes i samarbete med forskare vid Göteborgs universitet och den amerikanska organisationen PATH Vaccine Solutions. De primära målen för studien uppnåddes. Resultaten visar att vaccinet är säkert och att de biverkningar som observerades är jämförbara med referensvaccinet. Prototypvaccinet stimulerade också produktion av antikroppar mot både E. coli bakterierna och hybridproteinet, vilket är en förutsättning för att vaccinet ska kunna skydda mod sjukdom. Studien har rapporterats till Läkemedelsverket.

Sammantaget är resultaten mycket uppmuntrande. En ny klinisk fas I studie med den slutgiltiga kompositionen av vaccinet har påbörjats där säkerhet och förmåga att stimulera ett skyddande immunsvar studeras.

Turistdiarré

Turistdiarré är den vanligaste infektionssjukdomen bland resenärer till tropiska länder och orsakas oftast av toxinbildande E. coli bakterier (ETEC). Av de ca 60 miljoner resenärer till områden där ETEC är vanligt förekommande kan så många som hälften av resenärerna drabbas av turistdiarré. ETEC infektioner utgör mellan 22-60% av alla fall av turistdiarré, vilket motsvarar 7-18 miljoner fall per år.

ETEC infektion är också en av de vanligaste orsakerna till diarré bland barn i utvecklingsländer (ca 400 miljoner diarré-episoder) som leder till uppskattningsvis 300 000 dödsfall per år.

”Det är väldigt tillfredställande att utveckla ett helt nytt vaccin av stor betydelse både för barn i tredje världen och för resenärer som åker till tropiska länder. De positiva resultaten från studien gör att vi påskyndar det kliniska utvecklingsprogrammet” säger den medicinska chefen Björn Gustafsson.

Scandinavian Biopharma

Scandinavian Biopharma är ett svenskt forskande biotechföretag som distribuerar, marknadsför och säljer vacciner, immunglobuliner och dentalprodukter på den nordiska marknaden. Vi utvecklar tillsammans med den amerikanska organisationen PATH Vaccine Solutions och Göteborgs Universitet ett nytt turistdiarrévaccin.

För mer information kontakta:

Björn Sjöstrand, VD, Tfn: 0727-125 120

Bjorn.sjostrand@sbdistribution.se

Nils Carlin, Forskningschef, Tfn: 0701-85 10 62

Nils.carlin@etvax.se

Björn Gustafsson, Medicinsk chef, Tfn:0701-85 12 47

Bjorn.gustafsson@sbdistribution.se

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.