X

Scandinavian Biopharma Distribution får stöd av Länsstyrelsen i Stockholm

Scandinavian Biopharma Distribution (SBD) har beviljats en affärutvecklingscheck på 250 000 SEK av Länsstyrelsen i Stockholm med villkoret att SBD investerar minst lika mycket. Affärsutvecklingscheckar är Länsstyrelsens stöd till företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företag och stärka dess konkurrenskraft. Stödet till SBD skall användas för internationalisering av verksamheten.

Scandinavian Biopharma Distributions plan är expandera geografiskt samt att utöka produktportföljen med ett antal nya leverantörer från Asien-Pacific området. Projektet startar nu i april och beräknas vara avslutat 4:e kvartalet 2019.

Björn Sjöstrand, VD för Scandinavian Biopharma Distribution säger; ”Efter en mycket stark utveckling av distributionsverksamheten i Norden och Baltikum sedan starten 2010 är vi nu redo att ta nästa steg genom att lansera delar av vår produktportfölj i Tyskland, Österrike och Schweiz. Vi har också identifierat ett par produktområden där det råder brist och/eller begränsad konkurrens inom EU-området och ser fram emot att teckna ett antal nya leverantörsavtal de närmaste 12 månaderna”.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.