X

Scandinavian Biopharma stärker sin vaccinportfölj inom diarrésjukdomar genom att inlicensiera en Campylobacter-vaccinteknologi från det kanadensiska företaget VaxAlta Inc.

Scandinavian Biopharma har stärkt sin vaccinportfölj med ett innovativt prekliniskt projekt för utveckling av ett nytt Campylobacter jejuni-vaccin. Campylobacter jejuni är en av de vanligaste orsakerna till bakteriell diarrésjukdom hos människor. Rå eller underkokt kyckling, rå mjölk, råa grönsaker, skaldjur och orenat dricksvatten är vanliga orsaker till Campylobacter jejuni.

Scandinavian Biopharma kommer att få de globala rättigheterna för en Campylobacter jejuni-vaccinteknologi utvecklad av VaxAlta. Enligt villkoren i avtalet kommer Scandinavian Biopharma och VaxAlta att samarbeta kring formulering och screening av nya Campylobacter jejuni-vaccinkandidater för humant bruk. Scandinavian Biopharma kommer att leda utvecklingen, registreringen och kommersialiseringen av alla framgångsrika vacciner baserat på teknologin. Scandinavian Biopharma har gjort en förskottsbetalning till VaxAlta och kommer dessutom att betala stegvis royalty samt potentiella framtida utvecklings- och försäljningsmilstolpar.

Campylobacter jejuni är tillsammans med ETEC en av de vanligaste orsakerna till diarrésjukdomar världen över. Infektionerna ökar och orsakar upp till 500 miljoner fall av diarrésjukdom varje år. Campylobacter jejuni är, förutom en livsmedelsburen sjukdom, också förknippad med utvecklingen av Guillain-Barrés syndrom, som nu är den vanligaste orsaken till förlamning sedan polio nästan utrotats. Liksom ETEC-bakterien resulterar Campylobacter-infektion i tillväxthämning och försenad kognitiv utveckling hos barn i låg- och medelinkomstländer.

“Med detta nya licensavtal utökar vi vår pipeline inom området för diarrésjukdomar genom att inkludera även en Campylobacter-vaccinkandidat. Tillsammans med vårt världsledande ETEC-vaccin som nu är på väg in i fas III stärker vi vår position som ett ledande diarrévaccinföretag. Detta samarbete passar väldigt väl med företagets strategi inom Global Health, den väsentliga och livsavgörande rollen nya vacciner spelar inom området diarrésjukdomar och hur vacciner kan minska det överhängande globala hotet av antibiotikaresistens”, säger Björn Sjöstrand, VD på Scandinavian Biopharma.


Om VaxAlta Inc.
VaxAlta är ett ledande forsknings- och utvecklingsföretag för glykokonjugatvaccin baserat i Edmonton, Alberta. Företaget grundades 2013 och fokuserar på att utveckla sockerbaserade, effektiva och prisvärda boskapsvacciner som är enkla att administrera och som eliminerar användningen av antibiotika.

Om Scandinavian Biopharma
Scandinavian Biopharma är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att ge människor i hela världen ett längre och bättre liv. Företaget utvecklar det första vaccinet i världen mot diarré orsakad av Enterotoxigenic E. coli (ETEC) för att skydda både barn och vuxna i endemiska länder och resenärer till högriskdestinationer. Utvecklingsprogrammet finansieras huvudsakligen från Horizon 2020 (EU), EDCTP, (EU), USAMMDA (United States Army Medical Materiel Development Activity), Vinnova och PATH, en viktig utvecklingspartner till Bill och Melinda Gates Foundation. Scandinavian Biopharma distribuerar även ett brett sortiment av biologiska specialistläkemedel med fokus på vacciner och immunglobuliner.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.