Scandinavian Biopharma

Vi utvecklar världens första vaccin mot ETEC-bakterier, en ledande orsak till svåra diarréer hos barn under fem år i låg- och medelinkomstländer och den vanligaste orsaken till ”turistdiarré” hos resenärer, militärer och vårdpersonal som reser till subtropiska/tropiska regioner. Barn i låg- och medelinkomstländer drabbas värst och en infektion kan påverka den kognitiva utvecklingen negativt och i många fall leda till döden.

Vad vi gör

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.

Vi utvecklar det första vaccinet i världen som ska skydda både resenärer och endemiska populationer mot diarré orsakad av ETEC.

Vi distribuerar ett brett sortiment av biologiska specialistläkemedel med fokus på vacciner och immunglobuliner.

Vår organisation

Scandinavian Biopharma har erfarna medarbetare inom vaccinutveckling, marknadsföring och försäljning. Vårt team har tidigare framgångsrikt utvecklat, tillverkat, registrerat och globalt lanserat vacciner. Flertalet anställda har bakgrund från ledande positioner i internationella läkemedelsföretag.

Vår Forskning & Utveckling

Våra Forskning- & Utvecklingsaktiviteter är främst inriktade på att ta fram det första vaccinet i världen mot diarré orsakad av ETEC. Detta gör vi i nära samarbete med ledande forskare inom diarrévaccinutveckling vid Göteborgs Universitet. Vi är i sen klinisk utvecklingsfas och har genom åren attraherat stora anslag från EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horizon 2020) och den internationella hälso-organisationen PATH, en produktutvecklingspartner till Bill & Melinda Gates Foundation.

Vår distributionsverksamhet

Scandinavian Biopharmas distributionsteam har mer än 20 års erfarenhet av läkemedel och medicinteknik och har framgångsrikt byggt upp distributionsverksamheter och lanserat nya produkter. Sedan Scandinavian Biopharma grundades i slutet av 2009, har verksamheten haft en fantastisk utveckling och bolaget har varit lönsamt sedan 2013. Under 2018 slog bolaget ett nytt omsättningsrekord för distributionsverksamheten. Omsättningen ökade från 51,3 MSEK 2017 till 81,3 MSEK 2018 vilket ger en tillväxt på hela 58%.