X

Scandinavian Biopharmas expansion kräver utökade lokaler

Scandinavian Biopharma har under pandemin lyckats slutföra och starta flera kliniska studier, tagit fram en förbättrad formulering för kommersiell lansering och byggt upp tillverkningskapacitet tillsammans med våra kontraktsproducenter. Under pandemin har bolaget anställt många nya medarbetare inom både forskning, klinisk utveckling, registrering, tillverkning samt försäljning. Vi fortsätter att växa för att nå vårt mål att registrera världens första vaccin mot diarré orsakad av ETEC bakterien för barn och vuxna i endemiska länder samt resenärer till högriskdestinationer.

“Det är väldigt roligt att vi expanderar verksamheten så mycket så vi behöver större lokaler. Det är 5 år sedan vi flyttade in i området och närheten till Hagastaden, Karolinska universitetssjukhuset och det omgivande life science-klustret gör detta till en mycket attraktiv plats för bolag som oss. Samarbetet med Humlegården har fungerat mycket bra och vi är glada över att kunna fortsätta resan tillsammans”, säger Björn Sjöstrand VD på Scandinavian Biopharma.

Scandinavian Biopharma har tecknat ett femårigt hyresavtal med fastighetsbolaget Humlegården, som är den största privata fastighetsägaren i Hagalunds arbetsplatsområde. Lokalen i Solna har utökats med ca 160 kvadratmeter, så att den totala ytan blir drygt 720 kvadratmeter. Lokalen är specialanpassad för Scandinavian Biopharmas verksamhet och har ett skräddarsytt, högteknologiskt laboratorium med processutvecklingsenhet tillsammans med en modern mötesplats.


Foto: Åke E:son Lindman

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.