X

Idag startar “World Immunization Week” och vi är stolta över att vara en del av den globala forskningsintensiva vaccinbranschen

Sista veckan i april är “World Immunization Week”. När världen nu förenas mot Covid-19 påminns vi återigen om hur snabbt nya sjukdomar kan spridas när vi saknar immunitet eller ett tillgängligt vaccin. Det sistnämnda, vacciner, är trots allt det mest effektiva verktyget vi har för att kontrollera, begränsa och helt utrota livshotande infektionssjukdomar. Vacciner är en av de största hälsoframgångarna under det senaste århundradet och det räddar årligen livet på miljontals människor.

Syftet med årets tema för ”World Immunization Week”, VaccinesWork for All, är att sätta särskilt ljus hur viktiga alla som utvecklar, levererar och får vaccin är. Kampen för den globala hälsan sker tack vara alla dessa aktörer. Ett faktum som inte nog kan understrykas.

För oss är World Immunization Week en viktig symbol i vår egen strävan att utveckla och tillhandahålla vaccin till alla människor i alla åldrar över hela världen och vi är stolta över att vara en del av den globala vaccinutvecklingen.

Vi är också stolta över att utveckla världens första vaccin mot ETEC orsakad diarré. Ett ETEC-vaccin som har potentialen att rädda hundratusentals liv och förebygga avsevärt fysiskt lidande och undernäring hos barn under fem år i låg- och medelinkomstländer (LMIC). Ett ETEC-vaccin kommer ha en betydelsefull inverkan på global hälsa och kommer att fylla ett stort behov hos såväl barn i LMIC som resenärer. Ungefär 80 miljoner resenärer besöker varje år subtropiska/tropiska destinationer. Att resa till dessa destinationer innebär en risk för reserelaterade sjukdomar. Minst 35 miljoner resenärer drabbas av turistdiarré (TD) varje år. Den vanligaste orsaken till TD är ETEC som årligen orsakar cirka 15 miljoner fall.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.