X

Scandinavian Biopharma får 4,5 miljoner kronor i finansiering från Vinnova

Scandinavian Biopharma via dotterbolaget ETVAX får 4,5 miljoner kronor i finansiering från Vinnova för sitt projekt ”Etvax® – Ett diarrévaccin både för barn i tredje världen och för turister”.

Vaccination är en av de mest kostnadseffektiva medicinska insatserna som finns. Att förebygga sjukdom är något som vi alla strävar efter. Mer än en miljon barn under fem år dör varje år av diarrésjukdomar. Turistdiarré är samma sjukdom och är också den vanligaste infektionssjukdomen bland resenärer till tropiska länder.

Vår vision är att framgångsrikt utveckla ett vaccin som kan rädda hundratusentals liv i tredje världen, men också kan rädda semestern för miljontals resenärer, säger Björn Sjöstrand, vd för Scandinavian Biopharma. I dag finns det inget ETEC vaccin tillgängligt för att möta dessa behov.

Om Scandinavian Biopharma
Scandinavian Biopharma är ett av få svenska forskningsbaserade bioteknikbolag. Företaget är också en ledande distributör av vaccin och immunoglobuliner till den nordiska marknaden.

Bolaget utvecklar tillsammans med den amerikanska globala organisation PATH Vaccine Solutions och forskare vid Göteborgs universitet ett nytt drickbart diarrévaccin som skyddar mot ETEC.

En nyligen genomförd klinisk fas I-studie visade imponerande resultat där alla kliniska mål överträffades. I flera kliniska studier har vaccinet visat sig vara säkert och uppvisat en mycket bättre förmåga att aktivera immunsystemet än förväntat. Ett bevis på att vi är på rätt väg, att vårt vaccin är av mycket hög standard och med potential att rädda liv i tredje världen, är att vi får stöd av PATH, en viktig partner till Bill och Melinda Gates Foundation för utveckling av nya vacciner inom området diarrésjukdomar för utvecklingsländerna.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.