X

Christine Källén välkomnas som VP Quality Assurance på Scandinavian Biopharma

Christine Källén började som ny VP Quality Assurance i november i år och efterträder Annette Elmqvist, som går i pension vid årsskiftet.

Christine har mer än 20 års erfarenhet från kvalitetsarbete och kommer närmast från Svenskt Kärnbränsleförening, SKB, där hon arbetade som kravsamordnare. Innan dess arbetade Christine som projektledare på Octapharma där hon var ansvarig valideringsledare för projekt inom sterilproduktion, styrsystemoch monitoreringssystem. Hon ansvarade för utvecklingen av kvalitetssystem, riskanalyser, audits, validering av utrustning och kvalitetssäkrade produktionsprocesser.

Christine har även en bakgrund inom QA på Pharmacia och på SBL Vaccin.

– Det här kommer att bli mycket spännande. Det känns fantastisk att får vara delaktig i framtagandet av världens första vaccin mot diarré orsakad av ETEC-bakterier. Att dessutom få möjlighet till att komplettera mina erfarenheter med djupare insikter i de kvalitetskrav som gäller för kliniska studier och Investigational Medicinal Product Dossier (IMPD) är ett extra plus. Jag ser förväntansfullt fram emot de utmaningar som detta snabbväxande bolag erbjuder, säger Christine Källén.

Christines gedigna branscherfarenhet passar Scandinavian Biopharma perfekt och hon är ett mycket värdefullt tillskott när vi fortsätter vår tillväxtresa, säger Björn Sjöstrand, CEO Scandinavian Biopharma. Samtidigt vill jag tacka Annette för ett fantastiskt arbete genom åren! Annette har varit en av nyckelpersonerna från uppstarten genom hela uppbyggnaden av Scandinavian Biopharma till vad bolaget är idag.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.