X

En ny förbättrad formulering av Scandinavian Bioharmas ETEC-vaccinkandidat testas nu i en jämförande immunogenicitets studie

En förbättrad och mer användarvänlig formulering av världens mest avancerade ETEC-vaccinkandidat, ETVAX®, har utvecklats för att möta kommersiella krav inför en lansering. Vi vill säkerställa att den nya formuleringen ger upphov till immunsvar som inte är sämre än den tidigare testade formuleringen av vaccinet. Detta görs i en fas II dubbelblind, randomiserad studie.

Denna vecka har den första patienten inkluderats i studien, som förutom immunogenicitet också kommer att utvärdera säkerheten för den nya formuleringen. Studien, som genomförs vid Clinical Trial Center (CTC) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, omfattar totalt 280 friska frivilliga i åldern 18-50 år. Hälften av de frivilliga kommer att vaccineras med den nya förbättrade formuleringen av vaccinet och hälften med den tidigare testade formuleringen.

“Den nya användarvänliga formuleringen är avgörande för en framgångsrik kommersiell lansering. Det är viktigt att vi försäkrar oss om att den förbättrade formuleringen är lika immunogen innan vi påbörjar vår fas III-studie på resenärer. Den förbättrade formuleringen är ett stort genombrott och ett resultat av flera års hårt arbete”, säger Nils Carlin, Chief Scientific Officer för Scandinavian Biopharma.

Om du är intresserad av att lära dig mer om studien, läs gärna här.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.