Samarbeta med Scandinavian Biopharma

Scandinavian Biopharmas distributionsteam har mer än 20 års global och lokal kommersiell erfarenhet av läkemedel och medicinteknik. Vi har framgångsrikt byggt upp distributionsverksamheter och lanserat nya produkter inom ett flertal terapiområden med ett särskilt fokus på vacciner.

Vi har erfarna medarbetare inom utveckling, marknadsföring och försäljning. Vårt team har tidigare framgångsrikt utvecklat, tillverkat, registrerat och globalt lanserat vacciner. Flertalet anställda har tidigare erfarenhet av ledande positioner inom internationella läkemedelsföretag.

Vi ger våra partners, genom vår distributionsverksamhet, tillgång till viktiga europeiska marknader.

Vår kommersiella organisation hanterar komplexiteten av distribution, patientbehov, vårdkrav, ersättningssystem, olika medicinska standarder och krav från myndigheter.

Scandinavian Biopharma arbetar med tre olika produktkategorier: registrerade och oregistrerade specialty biopharma-produkter samt produkter i sen utvecklingsfas som kompletterar befintlig verksamhet.

Vi välkomnar alltid nya samarbeten, både för in-licensiering och förvärv. Kontakta vårt Business Development Team för mer information!

Jonas Bengtsson

VP Business Development and International Sales

Queries related to distribution of biopharma products

+46 (0)70 861 30 03

jonas@sbdistribution.se