X

Scandinavian Biopharmas tillväxtsaga fortsätter

Det svenska biotechföretaget Scandinavian Biopharma fortsätter att växa och 2016 blev ännu ett bra år. Distributionsverksamheten uppvisar en omsättningstillväxt på imponerande 43 procent och når en omsättning på 44,7 MSEK. På koncernnivå stannade tillväxten på 7 procent under 2016 då vår samarbetspartner PATH under året har direktfinansierat våra studier i tredje världen. Intäkterna på koncernnivå ökade från 44,2 MSEK 2015 till 47,3 MSEK 2016.

“Vi kan se tillbaka på ett fantastiskt år för vår distributionsverksamhet med flera nya produkter samtidigt som vårt kliniska utvecklingsprogram har tagit stora kliv framåt”, säger Björn Sjöstrand, vd.

Koncern 2009-2016

Under februari 2017 inkluderades den sista patienten i fas I/II-studien i Bangladesh där det nya ETEC-vaccinet testades för säkerhet och immunogenicitet i olika åldersgrupper ned till 6 månaders ålder.

Vi har nu startat en fas IIB studie på finska resenärer som under en tvåveckorsperiod ska befinna sig i Benin. I denna studie ska säkerhet, analysmetoder och vaccinets skyddseffekt utvärderas.

”Våra studier i Bangladesh innebär viktiga steg för att visa att vårt vaccin kan förbättra barns chanser att vinna kampen mot diarrésjukdomar. I år hoppas vi kunna visa att samma vaccin även är effektivt för resenärer som drabbas av turistdiarré orsakad av ETEC.” säger Björn Sjöstrand, vd.

Distributionsverksamheten, som drivs genom dotterbolaget Scandinavian Biopharma Distribution, har under 2016 fortsatt utvecklats mycket positivt. Omsättningen har växt från 31,3 MSEK 2015 till 44,7 MSEK 2016, vilket motsvarar en ökning med imponerande 43 procent.

Distribution 2009-2016
Sedan bolaget startades i slutet av 2009 har verksamheten haft en fantastisk årlig organisk tillväxt och koncernen går med vinst sedan 2013.

För ytterligare information, kontakta:
Björn Sjöstrand, VD: 0727-125 120, Bjorn.sjostrand@scandinavianbiopharma.se 

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.