X

De första barnen har vaccinerats i Scandinavian Biopharmas stora Fas IIb studie i Gambia

Scandinavian Biopharma meddelar att det första barnet har vaccinerats i Gambia med bolagets ETEC-vaccinkandidat, ETVAX®. Det är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbel-blindad fas IIb-studie. Studien kommer omfatta ca 5 000 barn i åldern 6-23 månader. Det övergripande målet med studien är att undersöka skyddseffekt mot måttlig till svår diarré orsakad av ETEC under en 1–2-års period.

Fas IIB studien i Gambia delfinansieras av EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon2020 via organisationen European and Developing Countries Clinical Trials Partnership Association (EDCTP) och studien leds av Principal Investigator Dr. Hossain från MRC – Unit The Gambia vid London School of Hygiene and Tropical Medicine.

”Det känns fantastiskt kul att vi är i gång. Ett stort tack till alla som gjort det möjligt under pågående pandemi”, säger Anna Hill som är Clinical Operations Manager för Scandinavian Biopharma.

Varje år drabbas fler än 4 miljarder människor i alla åldersgrupper av diarrésjukdom. Värst drabbade är barn under fem år i låg- och medelinkomstländer. Diarrésjukdomarna dödar nästan 600 000 barn varje år. Det motsvarar cirka 9% av världens totala spädbarnsdödlighet. Trots att den totala dödligheten av diarrésjukdom har minskat sedan år 2000 är ​​incidensen fortsatt hög. Även om stora förbättringar av sanitära förhållanden och vattenkvalitet har gjorts, så går utvecklingen långsamt framåt. Sammantaget beräknas diarré orsaka 306,5 miljoner Disability-Adjusted Life Years (DALYs).

“Nu närmar vi oss målet att ta fram ett vaccin som kan göra skillnad på riktigt. Extra viktigt är det att förbättra barns chanser att vinna kampen mot livshotande diarréer orsakade av ETEC”, säger Björn Sjöstrand, VD för Scandinavian Biopharma.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.