X

Studie av diarrébakteriers spridning stödjer designen av vårt nya vaccin

Varje år dör hundratusentals av diarrésjukdom som orsakats av ETEC-bakterier. I en studie som publiceras i Nature Genetics har vår samarbetspartner, Göteborgs universitet, kartlagt hur ETEC-bakteriens stammar sprids över världen. Studien ger viktig kunskap om hur sjukdomsframkallande bakterier uppstår vilket har betydelse för vårt diarrévaccin som är under utveckling.

400 000 barn under fem år dör varje år av diarrésjukdomar orsakade av ETEC-bakterien. Turistdiarré orsakas också ofta av ETEC och är den vanligaste infektionssjukdomen bland resenärer till tropiska länder. Vår vision är att utveckla ett vaccin som kan rädda hundratusentals liv i tredje världen, men också kan rädda semestern för miljontals resenärer. I dag finns det inget ETEC vaccin tillgängligt för att möta dessa behov.

Viktigt genombrott

Med hjälp av omfattande DNA-analyser har man nu kartlagt hur ETEC bakterien sprider sig och visat att enskilda farliga ETEC-stammar har uppstått ur en enda bakterie som sedan delat sig och spridits över hela världen. Den nya kunskapen om ETEC-bakteriens genetiska komposition och hur bakterien sprider sig innebär att vi nu är ännu ett steg närmare målet att minska förekomsten av diarrésjukdomar globalt. Det vaccin som vi tillsammans med Göteborgs universitet utvecklar är baserad på just de vanligaste förekommande bakterietyperna av ETEC. Resultatet i den nyligen publicerade studien bekräftar att vi utvecklar ett vaccin för global användning.

Tusentals insamlade bakteriestammar

Våra samarbetspartners, Göteborgs universitet, är världsledande inom forskning på ETEC och har världens största samling av ETEC-bakteriestammar. I studien, som har publicerats i Nature Genetics, har forskarna fokuserat på totalt 362 stammar som isolerats hos barn, vuxna och resenärer som de senaste 30 åren drabbats av diarré i Afrika, Asien, Latin- och Sydamerika. Studien visar att samtliga patientgrupper i samma utsträckning drabbas av diarré orsakad av olika typer av ETEC-stammar. Vårt vaccin kommer därför sannolikt fungera för både barn, vuxna och resenärer.

Läs hela artikeln på:
http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.3145.html

Kontakt
Björn Sjöstrand, CEO
+46 (0) 727 125 120
bjorn.sjostrand@scandinavianbiopharma.se

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.