X

Nu har 450 personer mellan 45 år ned till 6 månader vaccinerats i vår studie i Bangladesh

För ett och ett halvt år sedan startade vi vår placebokontrollerade fas I/II-studie i Dhaka, Bangladesh. Studien omfattade cirka 450 personer och nu i februari vaccinerades den sista bebisen i vår studie.

”Den här kliniska studien är ett viktigt första steg för att visa att vårt vaccin kan förbättra barns chanser att förebygga diarrésjukdomar som idag dödar hundra tusentals barn i tredje världen – varje år”, säger Björn Sjöstrand, VD för Scandinavian Biopharma.

Studien är ett samarbete mellan Göteborgs Universitet, PATH, ICDDR, B i Bangladesh och Scandinavian Biopharma.

Varje år insjuknar mer än 400 miljoner människor och hundratusentals dör av diarrésjukdom orsakad av ETEC-bakterier. Värst drabbas just barn under fem år i utvecklingsländer. Diarrésjukdomarna påverkar också barns utveckling negativt då svåra diarréer kan orsaka undernäring och påverka utvecklingen framgent för dessa barn.

Det orala inaktiverade ETEC-vaccinet, ETVAX®, har i denna studie getts till vuxna, barn (24-59 månader), bebisar (12-23 månader) och spädbarn (6-11 månader) för att undersöka vaccinets säkerhet och immunsvar samt att se om adjuvanset, dmLT, kan påverka immunsvaret.

”Det känns fantastiskt spännande att vi kommit så här långt och att resultaten hittills ser så bra ut. Både vi och våra samarbetspartners har under många år burit på en dröm om att få fram ett ETEC vaccin. Tack vare studien i Bangladesh börjar vi närma oss vårt mål att få fram ett vaccin som kan rädda liv i tredje världen”, säger Björn Sjöstrand.

Alla provsvar kommer nu att analyseras och senare i år kommer koden brytas och det finala resultatet presenteras. Fem studier har nu gjorts på människa och ytterligare studier kommer göras de närmaste åren innan produkten kan registreras och göras tillgängligt på marknaden.

 

För ytterligare information, kontakta:

Björn Sjöstrand, VD: 0727-125 120, Bjorn.sjostrand@scandinavianbiopharma.se

 

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.