X

Scandinavian Biopharma visar på starka finansiella siffror under pandemiåret 2020

Året vi lämnat bakom oss har på många sätt varit annorlunda. Men trots den stora påverkan pandemin haft för verksamheten under 2020 rapporterar Scandinavian Biopharma i stort sett oförändrad omsättning för distributionsverksamheten och viktiga framsteg för utvecklingen av ETEC-vaccinkandidaten ETVAX®.

Vår världsledande position inom diarrévaccin mot ETEC har befästs ytterligare och det kliniska utvecklingsprogrammet har fortsatt att utvecklas väl under 2020. Totalt sju studier har nu gjorts på människor i USA, Bangladesh, Sverige, Finland och Zambia med mycket lovande resultat.

Under 2020 presenterades två lovande studieresultat; från fas 2b-studien på resenärer i Benin och från fas 1-studien på barn från 6 månader i Zambia. I Benin-studien bekräftas ETVAX® utmärkta säkerhet och starka immunsvar och det konstateras en signifikant skyddseffekt på 56% mot all svår diarré, oavsett patogen vilket är betydligt bättre än vi vågat hoppas på. I säkerhets- och immunogenicitetsstudien i Zambia slutfördes framgångsrikt vaccinationerna av alla deltagare och just nu analyseras proverna. Resultaten väntas bli färdigställda under första halvåret av 2021.

”Det är väldigt roligt att vi under 2020 förstärkt vår organisation och fått välkomna så många nya ansikten, både inom tillverkning, QC, regulatory, klinik och försäljning. Distributionsverksamheten har fortsatt att utvecklas väl trots pandemins påverkan. Under 2020 har vi både förnyat och tecknat ett antal nya distributionsavtal. Omsättningen för Scandinavian Biopharma Distribution minskade något från 84,1 MSEK 2019 till 82,1 MSEK 2020, vilket motsvarar 2%. Men vi har en fortsatt underliggande tillväxt i vår distributionsportfölj och minskningen vi ser är direkt kopplad till våra reserelaterade produkter som har påverkats negativt av pandemin”, säger Peter Liss CFO på Scandinavian Biopharma.

Under 2020 tecknades dessutom viktiga finansiella anslag/avtal för att möjliggöra utvecklingen av en skräddarsydd vaccinformulering av ETVAX® för barn i låg- och medelinkomstländer. Anslagen gör det även möjligt att genomföra våra planerade fas III studier i Afrika och finansierar tillverknings- och utvecklingsaktiviteter för ETVAX®.

”Det är helt fantastiskt att vi fick ytterligare ett anslag på totalt 10,6 MEURO från EU via EDCTP och efter våra positiva studieresultat från Benin ingick vi ett avtal med USAMRAA där målet är att påskynda godkännandet av vårt vaccin i USA”, säger Björn Sjöstrand VD på Scandinavian Biopharma.

En annan milstolpe under föregående år var att Världshälsoorganisationens expertkommitté, PDVAC (Product Development for Vaccines Advisory Committee), fastställde att ETEC skulle förbli en prioriterad patogen eftersom bakterien är en av de ledande orsakerna till diarrésjukdom, särskilt bland barn i låg- och medelinkomstländer men även för resenärer.

”Med anledning av pandemin står vi även 2021 inför fortsatta utmaningar. Ett stort tack till alla våra medarbetare och partners, för att ni så snabbt lyckats ställa om, anpassa och hitta nya och säkra arbetssätt för att bemästra det uppkomna läget, säger Björn Sjöstrand som under 2020 utsågs till en av Stockholmsfinalisterna i en av världens främsta utmärkelser för entreprenörer, EY Entrepreneur Of The Year.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.