X

Idag pratas det om vårt vaccin på radio

I dag kunde man på Ekot höra om vårt arbete att ta fram ett nytt vaccin – ett vaccin som ska kunna användas över hela världen.
Vaccinet utvecklas tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet och den amerikanska globala organisation PATH Vaccine Solutions.
Varje år insjuknar 400 miljoner människor och hundratusentals dör av diarrésjukdom som orsakats av ETEC-bakterier. Framförallt
drabbas barn under fem år. ETEC-bakterier är också orsaken till att nästan varannan resenär som reser i tropiska länder drabbas av diarré.

Det svenska diarrévaccin som är under utveckling har redan testas i en första fas på friska vuxna människor i Sverige. Nu flyttas försöken till
Bangladesh och en ännu större grupp, 500 personer, där även den viktiga målgruppen små barn ska ingå i studien. Om försöken går bra kan
ett vaccin finnas tillgängligt om cirka fem år.

Hör hela reportaget på:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6014894

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.