X

Scandinavian Biopharmas kliniska fas IIb-studie i Benin har blivit dokumentärfilm

Dokumentären People We Come Across, som har producerats av Mia Halme, beskriver mötet mellan byborna i fiskebyn Grand Popo i Benin och de finska deltagarna i Scandinavian Biopharmas diarrévaccin-studie. Den mycket framgångsrika studien leddes av professor Anu Kanteles, verksam vid Helsingfors universitet. Över 700 finländska turister reste till Benin för att delta i vaccinstudien. Filmen berättar om behoven hos lokalbefolkningen och belyser samtidigt utmaningen att hjälpa till när olika kulturer möts. Med de vackra naturmiljöerna som fond kan vi följa Professor Kanteles stora intresse av att förbättra villkoren för lokalbefolkningen. Dokumentären visas på festivalen Docpoint, en av Nordens största filmfestivaler för dokumentärfilmer.

https://vimeo.com/498384252

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.