X

Scandinavian Biopharma har framgångsrikt slutfört vaccinationerna av alla deltagare i sin Fas IIb-studie i Gambia

Vi är stolta att meddela att samtliga deltagare i vår stora randomiserade, placebokontrollerade och dubbelblindade fas IIb-studie i Gambia nu vaccinerats med den tredje och sista vaccinationsdosen.

Studien påbörjades 2021 och är en del av Scandinavian Biopharmas prövningsprogram i låg och medelinkomstländer av vaccinkandidaten ETVAX® mot Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC).

Studien, som göra på MRC – Medical Research Council Unit The Gambia at the London School of Hygiene and Tropical Medicine, inkluderar 4936 barn i åldrarna 6-18 månader. Det övergripande målet med studien är att undersöka skyddseffekt mot måttlig till svår diarré orsakad av ETEC.

Sista vaccinationsdosen gavs i oktober 2022 och uppföljningsperioden för passiv surveillance kommer pågå till oktober 2023.

Björn Sjöstrand, VD på Scandinavian Biopharma säger, “I och med att vi avslutar studien i Gambia tar vi ännu ett viktigt kliv mot vårt mål att ta fram ett ETEC-vaccin för barn i låg- och medelinkomstländer. Ett ETEC-vaccin är prioriterat av Världshälsoorganisationen (WHO) och har potential att rädda hundratusentals liv varje år och förebygga avsevärt fysiskt lidande och undernäring till följd av upprepade diarréer hos barn. Studien i Gambia kommer att följas upp av en Fas 3-studie och efter en framgångsrikt utförd Fas 3-studie kommer ETVAX® att registreras för pre-kvalificering hos WHO.”


Delar av studieteamet i Gambia. 

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.