X

Scandinavian Biopharma gjorde viktiga forskningsframsteg, satte nytt försäljningsrekord och stärkte organisationen under 2021

2021 var ytterligare ett framgångsrikt år för Scandinavian Biopharma. Bolaget tog viktiga steg för utvecklingen av ETEC-vaccinkandidaten ETVAX® och distributionsverksamheten slog nytt omsättningsrekord genom att nå 93,8 miljoner SEK. Bolaget fortsatte att växa organisatoriskt och utökade teamet inom både produktion, QC och QA, denna expansion krävde i sin tur att verksamheten behövde utökade kontorslokaler.


Distributionsverksamheten satte nytt rekord med en försäljning på 93,8 MSEK
Distributionsverksamheten, som består av ett brett sortiment av biologiska specialistläkemedel med fokus på vacciner och immunglobuliner, fortsatte under 2021 sin tillväxtresa och omsättningen ökade med hela 14% från 82,1 MSEK 2020 till 93,8 MSEK 2021.

”Bolagets starka tillväxt under 2021 är resultatet av ett nära samarbete med våra partners, både på leverantörs och kundsidan. Försäljningsökningen drevs både av lanseringar av nya produkter och en geografisk expansion. Vi har en stark position inom de nischområden där vi är verksamma och ser med tillförsikt fram mot en fortsatt god tillväxt under 2022”, säger Björn Sjöstrand, VD på Scandinavian Biopharma.

Det kliniska utvecklingsprogrammet för bolagets världsledande ETEC-vaccinkandidat fortsatte att utvecklas väl
Positiva resultat från bolagets fas 1 studie i Zambia presenterades under 2021. Bolaget har tack vare studien etablerat den optimala dosen av ETEC-vaccinkandidaten ETVAX® och demonstrerat fördelar med en boosterdos i barn under två år. De 246 deltagarna fick två vaccin- eller placebodoser följt av en boosterdos.

Under 2021 startade bolaget även sin stora randomiserade, placebokontrollerade och dubbelblindade Fas IIb studie i Gambia där det övergripande målet är att undersöka skyddseffekten mot måttlig till svår diarré orsakad av ETEC. Strax under 4000 barn, i åldern 6–23 månader, har nu fått minst en dos. Samtliga barn planeras vara fullt vaccinerade i Q4 2022.

För att möta framtida kommersiella krav inför en lansering har bolaget vidareutvecklat ETEC-vaccinkandidatens formulering. För att säkerställa att den nya och mer användarvänliga formuleringen ger upphov till likvärdigt immunsvar som den tidigare testade formuleringen startades under 2021 en jämförande immunogenicitets studie i Göteborg. Denna dubbelblindade och randomiserade fas II-studie planeras vara avslutad under hösten 2022.

Stort fokus har under 2021 även varit att bygga upp ETVAX® produktionskapacitet tillsammans med våra kontraktstillverkare för att förbereda inför kommersiell produktion.

”Under 2021 har vi stärkt vår position ytterligare som ett ledande diarrévaccinföretag. Vi har nu ett spännande år framför oss mot vårt mål att utveckla och registrera världens första vaccin mot diarré orsakad av ETEC-bakterien”, säger Björn Sjöstrand, VD på Scandinavian Biopharma.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.