X

Världshälsoorganisationen bekräftar att ETEC-orsakad diarré är ett högprioriterat område och att våra preliminära fas 2B resultat från Benin ser lovande ut

Världshälsoorganisationens (WHO)-expertkommittén PDVAC (Product Development for Vaccines Advisory Committee) har som uppdrag att påskynda utvecklingen av vacciner och teknologier som anses livsviktiga för låg- och medelinkomstländer.

Expertkommittén prioriterar sjukdomsområden där det finns ett stort medicinskt behov för ett vaccin. Redan 2015 diskuterades ETEC orsakad diarré och 2016 identifierades bakterien som en prioriterad patogen. I juni 2020 hölls ett virtuellt PDVAC-möte för att avgöra om ETEC skulle förbli en prioriterad patogen. Till mötet blev Scandinavian Biopharma inbjuden att presentera sin ETEC-vaccinkandidat ETVAX® och de preliminära resultaten från företagets fas 2b-studie på finska resenärer till Benin. Expertkommitténs slutsats var att “Resultaten från ETVAX® fas 2b-studie är lovande, om än preliminära”.

Mötets slutsats och rekommendation var att ETEC skulle förbli en prioriterad patogen för WHO eftersom ETEC är en av de ledande orsak till diarrésjukdom, särskilt bland barn i låg- och medelinkomstländer men även för resenärer och militärer från höginkomstländer. För barn i låg- och medelinkomstländer kan en ETEC-infektion orsaka avsevärt fysiskt lidande med undernäring, negativ påverkan på den kognitiva utvecklingen och kan i många fall leda till döden.

PDVAC kommer att fortsätta stödja utvecklingen av ett ETEC-vaccin och vår vaccinkandidat ETVAX® beskrivs som den mest avancerade ETEC-kandidaten som uppvisat lovande fas 2b resultat.

https://www.who.int/immunization/research/meetings_workshops/PDVAC_ETEC_18-June_Executive-Summary.pdf?ua=1

Om ETVAX®
Scandinavian Biopharma utvecklar, tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet och den internationella hälso-organisationen PATH, ett nytt oralt ETEC-vaccin för både resenärer och barn under 5 år i låg- och medelinkomstländer där ETEC fortsätter vara en ledande orsak till diarrésjukdomar. Programmen finansieras huvudsakligen av EU:s ramprogram för forskning och innovation- Horizon 2020, genom EDCTP och SME-Instrument, DFID och Vinnova.

ETVAX® är det enda ETEC-vaccinet i sen klinisk utvecklingsfas. ETVAX® starka säkerhetsdata, immunogenicitet och tidiga skyddsdata från Benin särskiljer tydligt vaccinet från andra vaccinkandidater som utvecklas mot ETEC. Ett framgångsrikt utvecklingsprojekt av ETVAX® kommer att fylla ett stort medicinskt behov hos såväl barn i låg- och medelinkomstländer som resenärer. I dagsläget finns inte något registrerat vaccin mot ETEC-inducerad diarré.

Om Scandinavian Biopharma
Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv. Vi utvecklar det första vaccinet i världen som ska skydda både resenärer och endemiska populationer mot diarré orsakad av ETEC. Vi distribuerar ett brett sortiment av biologiska specialistläkemedel med fokus på vacciner och immunglobuliner.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.