X

Kyoko Misawa till Scandinavian Biopharma som Clinical study manager

Scandinavian Biopharma fortsätter att expandera och förstärka sin organisation. I april började Kyoko Misawa som Clinical Study Manager på Scandinavian Biopharma’s forskningsbolag ETVAX AB. Kyoko har mer än 20 års erfarenhet från läkemedels- och Life Science industrin från både Japan och Sverige inom områderna diabetes, antibiotika, inflammation och orphan drugs.

– Scandinavian Biopharma är ett  dynamiskt och snabbväxande företag som är världsledande inom diarrévacciner mot ETEC. Jag ser fram emot att arbete med det kliniska utvecklingsprogrammet för det  nya diarrévaccinet, säger Kyoko Misawa, som anställts som Clinical Study Manager på Scandinavian Biopharma’s forskningsbolag ETVAX.

I Japan arbetade Kyoko för Novo Nordisk och Sanofi med produkter från sen utvecklingsfas ända tills att de erhållit marknadsföringstillstånd. De senaste 10 åren har Kyokos hemmabas varit Sverige. Senast arbetade hon som Clinical Study Manager på Sobi. Innan dess jobbade hon som projektledare på WorldWide Clinical Trials med globala kliniska studier i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Japan.

– Jag är mycket glad att välkomna Kyoko till Scandinavian Biopharma. Hennes erfarenhet från internationella kliniska studier och hennes förståelse för kulturella skillnader är viktigt för att vi skall nå våra uppsatta mål, säger Björn Sjöstrand, VD Scandinavian Biopharma.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.