X

Framgångssagan fortsätter för Scandinavian Biopharma

Det svenska biotechföretaget Scandinavian Biopharma fortsätter att växa och bolaget slog nytt omsättningsrekord 2017. ”Vi kan se tillbaka på ett fantastiskt år där några av höjdpunkterna var att vi slutförde en fas I/II-barnstudie i Bangladesh på 450 personer, vi beviljades 30 miljoner kronor av Horizon 2020 i tuff internationell konkurrens och på rekordtid startades en fas IIB studie på resenärer till Benin i Västafrika. Vi har dessutom flyttat till nya lokaler, förstärkt vår organisation med nya medarbetare och fortsatt utveckla vår distributionsverksamhet”, säger Björn Sjöstrand, vd.

Distributionsverksamheten uppvisar en omsättningstillväxt på 15 procent och når en omsättning på 51,3 MSEK. På koncernnivå stannade tillväxten på 9,2 procent under 2017. Omsättningen på koncernnivå ökade från 46,1 MSEK 2016 till 51,6 MSEK 2017.

Förutom finansiering från vår samarbetsparter PATH fick vi under 2017 även 2,9 miljoner Euro i forskningsanslag från Horizon 2020, EU:s forsknings- och innovationsprogram. Bidraget från EU-kommissionen är ytterligare ett starkt erkännande av vår forskning och kommer att användas till att påskynda den kliniska utvecklingen av vaccinet.

Våren 2017 flyttade vi in i nya skräddarsydda lokaler i Hagastaden och under året har vi förstärkt vår organisation med en CFO, en VP & chef för affärsutveckling och internationell försäljning och en VP för Quality Assurance.

2017 tog vårt kliniska utvecklingsprogram stora kliv framåt och fem studier har nu gjorts på människor i USA, Bangladesh och Sverige med mycket lovande resultat. I februari 2017 inkluderades den sista patienten i en omfattande fas I/II-studie i Bangladesh där vaccinet testades för säkerhet och immunogenicitet i olika åldersgrupper ned till 6 månaders ålder.  Studien omfattade cirka 450 personer och visar att vaccinet är säkert i alla åldersgrupper och att vaccinet har visats ge upphov till immunsvar mot alla ingående komponenter i alla åldersgrupper.

I juli 2017 startades en fas IIB studie på finska resenärer som reser till Benin i Västafrika. Hittills har över 400 resenärer besökt Benin inom ramen för den studien. I denna studie kommer vi att utvärdera säkerhet, nya analysmetoder och skyddseffekten av vaccinet.

Studierna i Bangladesh innebär viktiga steg för att visa att vårt vaccin kan förbättra barns chanser att vinna kampen mot diarrésjukdomar. Genom Beninstudien hoppas vi kunna visa att vaccinet även är effektivt för resenärer som drabbas av turistdiarré orsakad av ETEC.

”Därefter återstår att konfirmera våra resultat i fas III studier innan produkten kan registreras. WHO publicerade i Vaccine under 2017 en beskrivning av sitt arbete för att ta fram rekommendationer för hur ETEC vacciner skall implementeras för att rädda liv, minska morbiditet och minska användandet av antibiotika. Enligt deras bedömning har vi kommit längst.”, säger vd Björn Sjöstrand.

Distributionsverksamheten, som drivs genom dotterbolaget Scandinavian Biopharma Distribution, har under 2017 fortsatt utvecklats mycket positivt. Nya samarbetsavtal har slutits. Omsättningen har växt från 44,7 MSEK 2016 till 51,3 MSEK 2017, vilket motsvarar en ökning med nästan 15 procent.

Sedan bolaget startades i slutet av 2009 har verksamheten haft en fantastisk årlig organisk tillväxt och koncernen går med vinst sedan 2013.

För ytterligare information, kontakta:
Björn Sjöstrand, VD: 0727-125 120, Bjorn.sjostrand@scandinavianbiopharma.se

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.