X

Scandinavian Biopharma utökar sin produktportfölj med ett immunsuppressivt läkemedel

Scandinavian Biopharma har nyligen tecknat ett distributionsavtal med Neovii Pharmaceuticals AG och har därigenom utökat sitt produktutbud till att även omfatta produkten Grafalon®.

“Med Grafalon® kan vi erbjuda ett inom sjukvården väletablerat immunsuppressivt läkemedel. Denna produkt är unik eftersom den är registrerad för användning inom både organ- och stamcellstransplantation”, säger Björn Sjöstrand, VD på Scandinavian Biopharma.

Grafalon® är ett antikroppsbaserat läkemedel, en så kallad polyklonal antikropp. Vid organtransplantation dämpar produkten immunreaktioner som leder till organavstötning och vid stamcellstransplantation dämpar produkten immunreaktion som leder till transplantat-mot-värd-sjukdom (GvHD).

”Med Grafalon® förstärker vi vårt erbjudande till transplantationscentra i Sverige och förväntar oss fortsatt stark tillväxt inom distributionsverksamheten under nästa år”, säger Björn Sjöstrand

För ytterligare information, kontakta:
Björn Sjöstrand, VD: 0727-125 120, Bjorn.sjostrand@scandinavianbiopharma.se

Neovii

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.