X

Etvax® är nu ett registrerat varumärke

Etvax® är nu det registrerade varumärket för Scandinavian Biopharmas vaccin mot diarrésjukdomar orsakade av toxinbildande E. coli-bakterier (ETEC).

Turistdiarré är den vanligaste infektionssjukdomen bland resenärer till tropiska länder och orsakas oftast av ETEC bakterier. Av de ca 65 miljoner resenärer till områden där ETEC är vanligt förekommande kan så många som hälften av resenärerna drabbas av turistdiarré. ETEC infektion är också en av de vanligaste orsakerna till diarré bland barn i utvecklingsländer (ca 400 miljoner diarré-episoder) som leder till uppskattningsvis 300 000 dödsfall per år hos barn under 5 års ålder.  Idag finns inget ETEC-vaccin, vare sig för resenärer eller för befolkningen i ETEC-drabbade områden.

Etvax® är ett drickbart ETEC vaccin som utvecklas i Sverige. En stor Fas I studie av vaccinet har nu framgångsrikt genomförts. Alla fördefinierade mål för studien har uppnåtts och överträffats.  Vaccinet har visats ge upphov till starka immunsvar mot alla ingående vaccin-komponenter. Biverkningar efter vaccination var få och milda.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.