X

Scandinavian Biopharma rapporterar 27% tillväxt för 2023 och start av förstudie inför fas III

Scandinavian Biopharma har glädjen att meddela ännu ett år med betydande tillväxt. För helåret 2023 redovisades en ökning av omsättningen med över 33 MSEK, vilket motsvarar en organisk tillväxt på 27%. Den totala omsättningen för 2023 uppgick till 154 MSEK.

ETEC-vaccinkandidatenär på god väg in i fas III. Under 2023 låg stort fokus på att förbereda en förstudie inför en planerad fas III CHIM (Controlled Human Infection Model) studie i USA. Förstudien, som startade i slutet av februari 2024, ska verifiera den föreslagna challenge dosen.

Under föregående år slutfördes även företagets fas IIb-studie i Gambia, där 4 936 barn i åldrarna 6-18 månader deltog. Studien utvärderar skyddseffekten mot måttlig till svår diarré orsakad av ETEC. Preliminära resultat från studien ser lovande ut och förväntas presenteras under andra kvartalet 2024.

Under 2023 låg stort fokus låg även på tillverkning av vaccinet och interaktioner med framför allt FDA. Ett bevis på att Scandinavian Biopharma har en mycket lovande vaccinkandidat och en väl genomtänkt plan för sitt fortsatta utvecklingsprogram är att bolaget under 2023 tilldelades ytterligare drygt 5 miljoner USD från U.S. Army Medical Materiel Development Activity (USAMMDA) och 1,7 miljoner euro från EDCTP.

Bolagets distributionsverksamhet, som omfattar ett brett sortiment av specialistläkemedel med fokus på vacciner och immunglobuliner, fortsatte sin tillväxtresa under 2023. Tillväxten drevs främst av nya produkter. Under året utökades bland annat produktportföljen med livsmedel för speciella medicinska ändamål, Food for Special Medical Purposes (FSMP), för barn med komjölksallergi. Det kommersiella teamet utökades med fysisk närvaro i även Finland, Norge och Danmark. Med den utökade närvaron i de nordiska länderna är nu bolaget ännu bättre rustat att fortsätta sin tillväxtresa och därmed stärka sin position som en ledande leverantör av vacciner och specialistläkemedel.

Scandinavian Biopharma förbereder sig nu inför kommande fas III-studier både i resenärer och barn i låg- och medelinkomstländer för sin ETEC-vaccinkandidat. Målet är att registrera världens första vaccin mot diarré orsakad av ETEC-bakterien – ett vaccin både för barn och vuxna i endemiska länder samt för resenärer till riskområden för turistdiarré. 2024 kommer bli ett spännande år!

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.