X

Vi vill öka awareness

Vi på Scandinavian Biopharma är stolta över att vara en del i det globala arbetet att försöka bekämpa det lidande och den dödlighet som diarrésjukdomar orsakar hos barn. Vi vill öka medvetenheten och kunskapen om de främsta diarréorsakerna och vi gör allt som står i vår makt för att utveckla ett vaccin som förbättrar barnens chanser att vinna kampen mot diarrésjukdomar. I denna video, framtagen av vår partner PATH, belyser man vikten av vaccin och den är inspelad på icddr,b i Bangladesh där vi gjorde vår fas I/II studie.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.