Pipeline

Vi driver två parallella utvecklingsprojekt inom ETEC. Den ena är en skräddarsydd färdigblandad presentation till barn under fem år i låg- och medelinkomstländer som administreras med antingen sked, dosspruta eller dricksglas.

Den andra produkten är till för resenärer (vuxna och barn) och lokalbefolkning i endemiska regioner (vuxna så väl som barn över fem år). Vaccinet förbereds genom att blanda två komponenter (en buffert och en vaccinkomponent) i vatten.

Scandinavian Biopharma har slutfört totalt sex kliniska studier i USA, Bangladesh, Sverige, Zambia och Benin, med mycket lovande resultat. Vaccinkandidaten har potential att bli det första vaccinet för skydd mot diarré orsakat av ETEC.

Vikten av ett ETEC-vaccin

Ett ETEC vaccin kommer att ha en betydelsefull inverkan på global hälsa, framför allt för barn under fem år i låg- och medelinkomstländer.

De positiva resultaten från våra pågående och slutförda studier har accelererat utvecklingen av den skräddarsydda vaccinpresentationen för spädbarn i låg- och medelinkomstländer. I dessa områden kommer vaccinet att kunna reducera barnadödligheten och rädda hundratusentals liv per år.

Diarré är den näst vanligaste bidragande orsaken till barnadödlighet. Barnadödligheten visar hur väl ett samhälle fungerar (socialt, ekonomiskt, hälsomässigt och miljömässigt). Globalt sett inträffar ungefär 1.7 miljarder diarréfall hos barn under fem år, vilket leder till över 700 000 dödsfall/år. ETEC är en ledande orsak till diarrésjukdomar hos barn i låg- och medelinkomstländer.

ETEC är även den vanligaste orsaken till ”turistdiarré” hos resenärer, militärer och vårdpersonal som reser till subtropiska/tropiska regioner. För resenärer är det oftast inte en fråga om liv eller död, utan snarare om förlusten av miljontals välförtjänta semesterdagar och, i alltför många fall, utvecklingen av kroniska tarmsjukdomar, så som IBS, till följd av turistdiarré.

Nya vacciner är även kritiska för att bromsa utvecklingen av antimikrobiell resistens, ett allvarligt hot mot den globala hälsan.

Vaccinets komposition

Vår ETEC-vaccinkandidat är ett oralt multivalent vaccin och innehåller fyra inaktiverade stammar som uttrycker de vanligaste ETEC-kolonisationsfaktorerna (CFs), såsom CFA/I, CS3, CS5, CS6, samt hybridproteinet LCTBA och ett adjuvans dmLT (double mutant LT).

Vaccinets sammansättning erbjuder två potentiella försvarslinjer. Den ena förhindrar adherering och kolonisation av ETEC-bakterier i tarmen och den andra inducerar antikroppar som neutraliserar toxinet ”heat-labile toxin (LT)” som produceras av ETEC-bakterien.

Vi är på rätt väg

Vår vaccinkandidat ses idag som den ledande ETEC-vaccinkandidaten och har i flera kliniska studier uppvisat mycket goda resultat, både när det gäller säkerhet och förmåga att aktivera immunsystemet.

Vi befinner oss i sen klinisk utvecklingsfas och har genom åren attraherat stora anslag från EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horizon 2020) och den internationella hälso-organisationen PATH, produktutvecklingspartner till Bill & Melinda Gates Foundation. Senast i juni 2020 rankades vår vaccinkandidat av Världshälsoorganisationen (WHO) som den mest avancerade ETEC-vaccinkandidaten i världen (WHO, Product Development for Vaccines Advisory Committee Meeting 2020).