Vår vaccinportfölj

Vacciner är en av historiens största framgångssagor för folkhälsan. Vaccinerna i vår portfölj har bidragit till att skydda människor från att insjukna i allvarliga sjukdomar inklusive tuberkulos, difteri, stelkramp och kikhosta. Vår portfölj innehåller för närvarande vacciner för målgrupperna barn, ungdomar och vuxna.