Scandinavian Biopharma ser tillbaka på ett mycket framgångsrikt år 2019

Scandinavian Biopharma kan se tillbaka på ett fantastiskt 2019. Bolaget beviljades nyligen 10,6 miljoner Euro från EDCTP för att testa skyddseffekten av ETEC-vaccin kandidaten ETVAX® i barn i låg- och medelinkomstländer (LMIC). Distributionsverksamheten fortsatte växa och satte nytt omsättningsrekord, 84.1 MSEK.  De lovande resultaten från Fas I/II barnstudien i Bangladesh publicerades i The Lancet Infectious Diseases och […]

Välkommen Morgan Hjorth

Vi är glada att välkomna Morgan Hjorth till vårt team på Scandinavian Biopharma. Morgan tog nyligen examen från Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan med en kandidatexamen i biomedicin och en civilingenjörsexamen i medicinsk bioteknik. – Tack vare framgångarna i framtagandet av diarrévaccinet ETVAX® fortsätter vi vår expansion och förstärker organisationen. Morgan kommer arbeta som […]

Scandinavian Biopharma har i tuff internationell konkurrens säkrat 10.6 miljoner Euro från EDCTP för en Fas III studie av ETVAX® i barn i låg- och medelinkomstländer

Scandinavian Biopharma har beviljats ytterligare 10.6 miljoner Euro från EDCTP för att utvärdera vaccinkandidaten ETVAX® mot ETEC i en uppkommande Fas III studie. EDCTP-anslaget säkrades i tuff internationell konkurrens och är en del av EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020. Projektet kommer att omfatta utvecklingen och framtagandet av en skräddarsydd drickbar formulering av […]

Scandinavian Biopharma uttökar den nordiska produktportföljen med det orala tyfoidvaccinet Vivotif®

Scandinavian Biopharma och Emergent Travel Health har tecknat ett distributionsavtal för resevaccinet Vivotif®, ett oralt vaccin som skyddar mot tyfoidfeber. Tyfoidfeber orsakas av bakterien Salmonella typhi och ger hög feber med risk för blodförgiftning. Obehandlad kan sjukdomen vara dödlig. Sjukdomen sprids framförallt via förorenat vatten eller mat, men även från person till person. Scandinavian Biopharma […]

Christine Källén välkomnas som VP Quality Assurance på Scandinavian Biopharma

Christine Källén började som ny VP Quality Assurance i november i år och efterträder Annette Elmqvist, som går i pension vid årsskiftet. Christine har mer än 20 års erfarenhet från kvalitetsarbete och kommer närmast från Svenskt Kärnbränsleförening, SKB, där hon arbetade som kravsamordnare. Innan dess arbetade Christine som projektledare på Octapharma där hon var ansvarig […]

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.