Scandinavian Biopharma har framgångsrikt slutfört vaccinationerna av alla deltagare i Fas 1-studien i Zambia

Trots alla utmaningar som har uppstått i samband med Covid-19-pandemin kan vi idag stolt meddela att samtliga 246 deltagare i vår kliniska Fas 1-studie i Zambia nu vaccinerats med den tredje och sista vaccinationsdosen. Studien påbörjades 2019 och är en del av Scandinavian Biopharmas prövningsprogram i låg och medelinkomstländer av vaccinkandidaten ETVAX® mot Enterotoxigenic Escherichia […]

Vi blir fler och välkomnar nu Robert Lindberg

Välkommen Robert till vårt team på Scandinavian Biopharma. Robert Lindberg har en Filosofie magisterexamen från Stockholms Universitet med huvudämnet molekylärbiologi. ”Robert kommer arbeta som laboratorieingenjör och ansvara för att utveckla och validera analysmetoder, planera, förbereda och praktisk utföra mikrobiologiska, molekylärbiologiska och kemiska analyser”, säger Dilek Merdol QC chef på Scandinavian Biopharma. ”Det känns väldigt jättebra […]

Folkhälsomyndigheten tackar Scandinavian Biopharma för inrapportering av Covid-19-data

Folkhälsomyndigheten tackar Scandinavian Biopharma på sin hemsida för inrapportering av testresultat. Inrapporteringen har bidragit till ökad förståelse av smittläget i Sverige. Informationen bidrar till en mer nyanserad bild av smitt- och antikroppsläget vid olika tidpunkter i olika åldersgrupper samt regioner och underlättar myndighetens modelleringsarbete. Vi på Scandinavian Biopharma är en av relativt få aktörerna som […]

Scandinavian Biopharma utökar sin portfölj med Coagadex® – den första och enda skräddarsydda behandlingen för patienter med brist på koagulationsfaktor X

Scandinavian Biopharma har tecknat ett distributionsavtal med Bio Products Laboratory Limited (BPL) för deras unika faktor X-bristprodukt Coagadex®. Coagadex® är den första och enda skräddarsydda behandlingen för patienter med brist på koagulationsfaktor X i Europa. Produkten ges för att behandla och förhindra blödning hos patienter med ärftlig brist på faktor X. Patienter med ärftlig faktor […]

Lovande resultat för ETVAX® från fas 2b-studien hos finska resenärer till Benin, Västafrika

Idag rapporterar Scandinavian Biopharma positiva preliminära resultat från sin fas 2b-studie för den drickbara, inaktiverade vaccinkandidaten ETVAX® mot enterotoxinogena Escherichia coli (ETEC), den vanligaste orsaken till turistdiarré och diarrésjukdom bland barn under 5 år i låg- och medelinkomstländer (LMIC). I studien deltog vuxna finländare, som reste till Grand Popo, Benin i Västafrika efter att de […]

Scandinavian Biopharma rekryterar Anna Hill som Clinical Operations Manager

Scandinavian Biopharma är i sen klinisk utvecklingsfas med flera pågående kliniska studier för ETEC vaccinkandidaten ETVAX® och förstärker nu sin organisation genom att rekrytera Anna Hill till den nya positionen Clinical Operations Manager. Anna kommer ha det övergripande ansvaret för företagets kliniska utvecklingsprogram och ansvara för att säkerställa att pågående och framtida kliniska prövningar utförs […]

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.