Christine Källén välkomnas som VP Quality Assurance på Scandinavian Biopharma

Christine Källén började som ny VP Quality Assurance i november i år och efterträder Annette Elmqvist, som går i pension vid årsskiftet. Christine har mer än 20 års erfarenhet från kvalitetsarbete och kommer närmast från Svenskt Kärnbränsleförening, SKB, där hon arbetade som kravsamordnare. Innan dess arbetade Christine som projektledare på Octapharma där hon var ansvarig […]

Scandinavian Biopharmas diarrévaccinkandidat ETVAX® framgångar rapporteras i The Lancet Infectious Diseases

Nu publiceras de framgångsrika resultaten från den dubbelblindade och placebokontrollerade Fas I/II studien från Dhaka, Bangladesh, i The Lancet Infectious Diseases. Alla studiens primära och fördefinierade målsättningar överträffades. Resultaten visade att vaccinet ETVAX® var säkert i alla åldersgrupper och att administreringen stimulerade ett immunsvar mot samtliga viktiga vaccinkomponenter. När vaccinet gavs tillsammans med dmLT, ett […]

Mycket lovande kliniska studieresultat av ETVAX® kommer att presenteras på konferensen Vaccines for Enteric Diseases (VED) 16-18:e oktober i Lausanne, Schweiz

Lausanne, Schweiz, torsdag 17:e oktober Som världsledande inom diarrévaccinutveckling bjuds Scandinavian Biopharma regelbundet in till stora internationella konferenser. Under dessa event samlas framstående forskare och beslutsfattare från läkemedelsindustrin, myndigheter och internationella hälsoorganisationer. Scandinavian Biopharmas vaccin ETVAX® är i sen klinisk utvecklingsfas och anses av oberoende experter vara den ledande vaccinkandidaten mot diarrésjukdomar orsakade av ETEC. […]

Dagens Industri har utsett oss till Gasellföretag!

Scandinavian Biopharma har blivit tilldelad titeln och utmärkelsen ”Gasellföretag” av Dagens Industri, DI. Detta innebär att vi tillhör de företag i Sverige som växer snabbast, är lönsamma och har sunda finanser. DI Gasell är ett pris som delas ut av tidningen Dagens Industri till Sveriges snabbast växande företag. Tidningen arrangerar under hösten gasellfester i varje […]

Vi är nominerade till ”Biotech company of the year”

Scandinavian Biopharma är stolta över att ha blivit nominerade till ”Biotech company of the year” för ”European Lifestars Awards 2019” av @LSXLeaders. Priset tilldelas det mest framgångsrika europeiska bioteknikföretaget som har skapat stort mervärde för patienter, investerare, anställda och life science sektorn under senaste året med avseende på strategi, process, fokus och utförande. Ta gärna […]

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.