X

Scandinavian Biopharma har i tuff internationell konkurrens säkrat 10.6 miljoner Euro från EDCTP för en Fas III studie av ETVAX® i barn i låg- och medelinkomstländer

Scandinavian Biopharma har beviljats ytterligare 10.6 miljoner Euro från EDCTP för att utvärdera vaccinkandidaten ETVAX® mot ETEC i en uppkommande Fas III studie. EDCTP-anslaget säkrades i tuff internationell konkurrens och är en del av EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020.

Projektet kommer att omfatta utvecklingen och framtagandet av en skräddarsydd drickbar formulering av ETVAX® för barn i låg- och medelinkomstländer (LMIC) och kommer även att innebära genomförandet av en pivotal Fas III studie omfattande 7500 barn i Zambia. I samband med framtagandet av den nya formuleringen kommer vaccinet att anpassas för att bli mer användarvänligt och bättre lämpat med hänsyn till de rådande villkoren i fält. Målet är att ta fram en drickbar vaccinformulering som kan ges utan att tillsätta vatten.

ETEC är en ledande orsak till diarrésjukdomar hos barn i LMIC. Årligen drabbas barn under fem år av ungefär 1,7 miljarder svåra diarréfall, vilket leder till uppskattningsvis 700 000 dödsfall. ETVAX® skulle kunna rädda hundratusentals liv varje år och kraftigt minska risken för undernäring orsakad av diarrésjukdomar och därigenom förbättra den fysiska och kognitiva utvecklingen hos barnen i låg- och medelinkomstländer.

”Vi är både stolta och tacksamma att vi säkrat finansieringen av vår kommande fas III studie hos barn i LMIC. Anslaget från EDCTP bekräftar både vår världsledande position och hur betydelsefullt ett diarrévaccin mot ETEC är för global hälsa. Tack vare stödet från EDCTP kan vi påskynda vaccinutvecklingsprogrammet av ETVAX®”, meddelar Björn Sjöstrand, VD Scandinavian Biopharma.

This project is a part of the EDCTP programme supported by the European Union (RIA2018V-2309).

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.