X

Scandinavian Biopharma vann upphandlingen med diTekiBooster, igen!

Scandinavian Biopharma vann den nationella upphandlingen för en påfyllnadsdos av dTp vaccin (difteri, tetanus och kikhosta). Det gör att alla elever i årskurs 8-9 i Sverige även i fortsättningen får diTekiBooster – dTp vaccinet med högst halt av pertussistoxoid.

Antal fall av kikhosta ökar i Europa. Europeiska smittskyddsmyndigheten och svenska Folkhälsomyndigheten är bekymrade över att antalet fall av kikhosta ökar i alla åldrar. 2016 förändrade därför Socialstyrelsen det nationella vaccinationsprogrammet och ändringen medför att en påfyllnadsdos av dTp-vaccin erbjuds alla elever i årskurs 8-9 (gäller barn födda 2002 eller senare). Genom att även ge elever i årskurs 8-9 vaccin mot kikhosta förväntas antalet fall av kikhosta minska i den åldersgruppen och ha en positiv inverkan generellt och bidra till färre fall hos barn under 6 månader, som får den allvarligaste formen av sjukdomen.

diTekiBooster vann den tidigare nationella upphandlingen då produkten bedömdes ha en medicinsk fördel tack vare sitt höga innehåll av pertussistoxoid. Över 200 000 ungdomar i Sverige har därför sedan 2016 fått en påfyllnadsdos av diTekiBooster. I och med att Scandinavian Biopharma nu igen vunnit den nationella uppdelningen är det fortsatt diTekiBooster som kommer erbjudas till alla elever i årskurs 8-9.

Den nya upphandlingen börjar gälla from den 1 september 2019 och upphandlingen gäller i 2 år med möjlighet till förlängning upp till ytterligare 2 år.

diTekiBooster tillverkas i Danmark av företaget AJ Vaccines och Scandinavian Biopharma Distribution är ombud för diTekiBooster i Sverige.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.