X

Folkhälsomyndigheten tackar Scandinavian Biopharma för inrapportering av Covid-19-data

Folkhälsomyndigheten tackar Scandinavian Biopharma på sin hemsida för inrapportering av testresultat. Inrapporteringen har bidragit till ökad förståelse av smittläget i Sverige.

Informationen bidrar till en mer nyanserad bild av smitt- och antikroppsläget vid olika tidpunkter i olika åldersgrupper samt regioner och underlättar myndighetens modelleringsarbete.

Vi på Scandinavian Biopharma är en av relativt få aktörerna som förser Folkhälsomyndigeten med denna viktiga information, se Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/utokad-testning-for-covid-19/test-for-covid-19/pavisning-av-antikroppar/frivillig-rapportering-av-aggregerade-data/

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.