X

Vi vann upphandlingen med diTekiBooster

Det nationella upphandlingsarbetet för en påfyllnadsdos av dTp vaccin (difteri, tetanus och kikhosta), som genomförs av SKL Kommentus Inköpscentral AB och en expertgrupp med landets främsta sakkunniga inom området, är nu avslutad. Det kommer bli diTekiBooster som erbjuds till elever i årskurs 8-9 med start 2016.

diTekiBooster bedömdes ha en medicinsk fördel tack vare sitt höga innehåll av pertussistoxoid. diTekiBooster tillverkas av det danska företaget SSI.

Bakgrunden till upphandlingen är den förändring av det nationella vaccinationsprogrammet som Socialstyrelsen genomfört. Ändringen medför att en påfyllnadsdos av dTp-vaccin nu ska erbjudas alla elever i årskurs 8-9 (gäller barn födda 2002 eller senare), vilket är en årlig kohort på ca 100 000 barn.

Scandinavian Biopharma Distribution är ombud för diTekiBooster i Sverige.

För mer information om upphandlingen klicka här

diTekiBooster

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.