X

Imponerande resultat publicerade i Vaccine

Även fast ETEC-bakterien är den vanligaste orsaken till diarré hos barn i utvecklingsländer och den största orsaken till turistdiarré finns ännu inget vaccin tillgängligt. I en nyligen publicerad artikel i Vaccine presenteras fas I resultat från studie med vårt nya orala vaccin mot ETEC. Målet för studien var att utvärdera säkerheten och immunogeniciteten av vaccinet och utforska om immunsvaret ytterligare kunde förstärkas genom att tillsätta ett adjuvans (dmLT).

Resultaten visar att vaccinet var säkert, väl tolererat och ger ett brett immunsvar – ett resultat som med råge överträffade förväntningarna. Baserat på den utmärkta säkerhetsprofilen och vaccinets förmåga att framkalla signifikant immunsvar mot de vanligaste ETEC virulensfaktorerna, ska vaccinet under 2015 testas i olika åldersgrupper inklusive spädbarn i en fas I/II-studie i Bangladesh och året därpå i resenärer/besökare till ETEC-endemiska områden.

Den fullständiga artikeln finns på doi:10.1016/j.vaccine.2014.10.069.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.