X

Scandinavian Biopharma ser tillbaka på ett mycket framgångsrikt år 2019

Scandinavian Biopharma kan se tillbaka på ett fantastiskt 2019. Bolaget beviljades nyligen 10,6 miljoner Euro från EDCTP för att testa skyddseffekten av ETEC-vaccin kandidaten ETVAX® i barn i låg- och medelinkomstländer (LMIC). Distributionsverksamheten fortsatte växa och satte nytt omsättningsrekord, 84.1 MSEK.  De lovande resultaten från Fas I/II barnstudien i Bangladesh publicerades i The Lancet Infectious Diseases och bolaget påbörjade ett kliniskt prövningsprogram i afrikanska barn. Covid-19 pandemin påverkar alla i samhället även oss. Bolaget ser negativa effekter både för distributionsverksamheten och utvecklingsprogrammen. Företaget ställer sig helhjärtat bakom myndigheternas åtgärder för att minska smittspridningen.

 Under 2019 slog Scandinavian Biopharmas distributionsverksamhet ett nytt omsättningsrekord och rapporterade en stark organisk tillväxt. Omsättningen ökade från 81,3 MSEK 2018 till 84,1 MSEK 2019. Koncernen har haft en fantastisk utveckling sedan starten 2009 och varit lönsam sedan 2013. Distributionsverksamheten har under 2019 fortsatt att utvecklas mycket positivt och bolaget ser med tillförsikt fram mot 2020 tack vare nya produkter i vår produktportfölj. Omsättningen har växt med 206 % de senaste 5 åren och 2019 utnämndes Scandinavian Biopharma till ”Gasellföretag” av Dagens Industri. Detta innebär att bolaget tillhör de företag i Sverige som växer snabbast, är lönsamma och har sunda finanser. Covid-19 pandemin kommer att ha en negativ effekt på en del av försäljningen pga. förväntade omprioriteringar i vården och kraftigt minskat resande under året.

”Under 2019 har vi tecknat ett antal exklusiva samarbetsavtal och utökat vår nordiska vaccinproduktportfölj. De nya produkterna vi tagit in passar perfekt med vår ambition att skydda alla mot allvarliga infektionssjukdomar”, säger Björn Sjöstrand, VD på Scandinavian Biopharma.

2019 publicerades de framgångsrika resultaten från den dubbelblindade och placebokontrollerade Fas I/II barnstudien från Dhaka, Bangladesh, i The Lancet Infectious Diseases. Alla studiens primära och fördefinierade målsättningar överträffades. Resultaten visade att vaccinkandidaten ETVAX® var säkert i alla åldersgrupper och att vaccinet stimulerade ett immunsvar mot samtliga vaccinkomponenter. ”De lovande studieresultaten har en klinisk relevans för barn i låg- och medelinkomstländer. Dessa barn är de mest utsatta för ETEC-diarré och de som har störst risk att drabbas av sjukdom och död till följd av upprepade ETEC-infektioner”, säger Nils Carlin, forskningschef på Scandinavian Biopharma.

Stort fokus har under 2019 lagts på ETVAX® kliniska prövningsprogram i Afrika. Den sedan i april pågående fas I studien i Zambia har som syfte att etablera den optimala dosen av ETVAX® för barn samt att undersöka fördelarna med en boosterdos. Zambiastudien kommer att följas av en Fas IIb studie i cirka 5000 barn i Gambia. Syftet med studien i Gambia är att fastställa säkerhet, immunsvar och skyddseffekt av ETVAX®.

”Nu håller vi tummarna för bra resultat från bolagets randomiserade, dubbelblindade, placebokontrollerade fas IIb-studie i 743 finländska resenärer som rest till Benin, Västafrika. Studiens resultat beräknas vara tillgängliga i slutet av mars/april”, avslutar Björn Sjöstrand. Nu hoppas vi alla att de åtgärder som sätts in mot Covid-19 pandemin blir framgångsrika.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.