X

Vi fortsätter att expandera och välkomnar Marja Held som Senior Regulatory Affairs Manager

Scandinavian Biopharma förstärker nu ytterligare organisationen inom regulatory affairs genom rekryteringen av Marja Held som ny Senior Regulatory Affairs Manager. Marja har en Apotekarexamen från Uppsala universitet, och har en lång erfarenhet inom Regulatory Affairs från både små- och stora läkemedelsföretag. Närmast kommer Marja från en liknande tjänst på Xbrane Biopharma AB. Innan dess arbetade hon bl a på Sobi som Senior Global Regulatory Affairs Manager.

-Jag ser verkligen fram emot att få vara med på Scandinavian Biopharmas resa att ta fram världens första ETEC vaccin. Att utveckla ett läkemedel tar tid och är komplext. Det kräver ett långsiktigt regulatoriskt strategiarbete, från kliniska läkemedelsprövningar till försäljningstillstånd. Jag hoppas att jag med mina kunskaper och erfarenheter från både tidig läkemedelsutveckling och registrerade biologiska produkter kan bidra till att företaget når sitt mål att registrera ETVAX.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.