Vi är ett forskningsbaserat biotech-
företag fast beslutna att ge människor i
hela världen ett längre och bättre liv

Vi utvecklar det första vaccinet i världen
mot diarré orsakad av ETEC för att skydda
både barn & vuxna i endemiska länder och
resenärer till högriskdestinationer

Vi distribuerar ett brett sortiment av
biologiska specialistläkemedel med fokus
på vacciner och immunglobuliner

Scandinavian Biopharma

Välkommen till Scandinavian Biopharma!

Vi är entreprenörer och experter inom global vaccinutveckling, tillverkning, registrering och marknadsföring av läkemedel. Vårt team har tidigare framgångsrikt utvecklat, tillverkat, registrerat och globalt lanserat vacciner. Vi drivs av e[...]
Läs mer

Scandinavian Biopharma

Susanne Ellfors-Zetterlund ny Chief Medical Officer (CMO) för Scandinavian Biopharma

Nu välkomnar vi barn- och allmänläkaren Susanne Ellfors Zetterlund som ny Chief Medical Officer. Genom hela Susannes yrkesverksamma liv har prevention, alltså att förhindra sjukdom innan den uppstår, varit den röda tråden. Susanne kommer[...]
Läs mer

F&U

Scandinavian Biopharma

De första barnen har vaccinerats i Scandinavian Biopharmas stora Fas IIb studie i Gambia

Scandinavian Biopharma meddelar att det första barnet har vaccinerats i Gambia med bolagets ETEC-vaccinkandidat, ETVAX®. Det är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbel-blindad fas IIb-studie. Studien kommer omfatta ca 5 000 barn i ål[...]
Läs mer