Vi är ett forskningsbaserat biotech-
företag fast beslutna att ge människor i
hela världen ett längre och bättre liv

Vi utvecklar det första vaccinet i världen mot
diarré orsakad av ETEC för att skydda både
resenärer och endemiska populationer

Vi distribuerar ett brett sortiment av
biologiska specialistläkemedel med fokus
på vacciner och immunglobuliner

Scandinavian Biopharma

Välkommen till Scandinavian Biopharma!

Vi är entreprenörer och experter inom global vaccinutveckling, tillverkning, registrering och marknadsföring av läkemedel. Vårt team har tidigare framgångsrikt utvecklat, tillverkat, registrerat och globalt lanserat vacciner. Vi drivs av e[...]
Läs mer

F&U

Scandinavian Biopharma

Lovande resultat för ETVAX® från fas 2b-studien hos finska resenärer till Benin, Västafrika

Idag rapporterar Scandinavian Biopharma positiva preliminära resultat från sin fas 2b-studie för den drickbara, inaktiverade vaccinkandidaten ETVAX® mot enterotoxinogena Escherichia coli (ETEC), den vanligaste orsaken till turistdiarré [...]
Läs mer

Scandinavian Biopharma

Scandinavian Biopharma rekryterar Anna Hill som Clinical Operations Manager

Scandinavian Biopharma är i sen klinisk utvecklingsfas med flera pågående kliniska studier för ETEC vaccinkandidaten ETVAX® och förstärker nu sin organisation genom att rekrytera Anna Hill till den nya positionen Clinical Operations Manag[...]
Läs mer