X

Scandinavian Biopharma säkrar ytterligare finansiering genom ett tilläggsavtal med PATH för att utveckla ett vaccin mot diarrésjukdom

Enterotoxin-bildande Escherichia coli-bakterier, ETEC, orsakar varje år omkring 400 miljoner diarréfall och hundratusentals dödsfall i världens låg- och medelinkomstländer. Framförallt drabbas barn under fem år. Därutöver har allvarliga diarrésjukdomar en stor negativ påverkan på barns fysiska och psykiska utveckling. ETEC-bakterier är också orsaken till att nästan varannan resenär som reser i dessa områden drabbas av diarré. 10-14% av resenärerna får mer långvariga mag- och tarm problem.

Vaccination är en av de mest kostnadseffektiva medicinska insatserna som finns. Att förebygga sjukdom är något som vi alla strävar efter. ”Bolagets vision är att framgångsrikt utveckla ett vaccin som kan rädda hundratusentals liv i tredje världen, men också kan rädda semestern för miljontals resenärer”, säger Björn Sjöstrand VD för Scandinavian Biopharma. I dag finns det inget ETEC vaccin tillgängligt för att möta dessa behov.

Utvecklingsprojektet är ett framgångsrikt samarbete mellan Göteborgs universitet, PATH, och Scandinavian Biopharma. PATH är en amerikansk ideell hälsoorganisation. Scandinavian Biopharma innehar globala rättigheterna att kommersialisera produkten och kommer att stödja PATH i sitt mål att göra produkten tillgänglig i utvecklingsländer.

PATH och Scandinavian Biopharma undertecknade nyligen ett tilläggsavtal till det befintliga samarbetsavtalet. PATH stödjer projektet genom att tillhandahålla teknisk expertis och pengar. Avtalstillägget omfattar en kommande fas I/II-studie i Bangladesh och processutvecklingsarbete. Avtalet ger bolaget 3 miljoner USD och därutöver tillkommer en lika stor direktfinansiering från PATH av den kliniska studien. Vaccinkandidaten kommer att testas för säkerhet och immunogenicitet i olika åldersgrupper, inklusive spädbarn, i en fas I/II-studien i Bangladesh. Parallellt förbereder även bolaget en klinisk effektstudie i resenärer under 2016.

Om Scandinavian Biopharma
Scandinavian Biopharma är ett forskningsbaserat bioteknikbolag.

Bolaget utvecklar tillsammans med den amerikanska ideella hälsoorganisationen PATH och forskare vid Göteborgs universitet ett nytt drickbart diarrévaccin som skyddar mot ETEC. Företaget är en ledande distributör av vaccin och immunoglobuliner till den nordiska marknaden.

Bolagets vision är att framgångsrikt utveckla ett vaccin som kan rädda hundratusentals liv i tredje världen, men också kan rädda semestern för miljontals resenärer. I dag finns det inget ETEC vaccin tillgängligt för att möta dessa behov.

Ett bevis på att vi är på rätt väg och att vårt vaccin är av mycket hög standard med potential att rädda liv i tredje världen, är att vi får finansiellt stöd av PATH, en viktig partner till Bill och Melinda Gates Foundation för utveckling av nya vacciner inom området diarrésjukdomar för utvecklingsländerna.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.