X

Scandinavian Biopharma rekryterar Christin Hindrika Strid som Clinical Operations Manager

Scandinavian Biopharma förstärker nu sin organisation inom Clinical Operations genom att rekrytera apotekaren Christin Hindrika Strid som Clinical Operations Manager. Företaget är i sen klinisk utvecklingsfas och har ett ambitiöst kliniskt utvecklingsprogram med flera pågående kliniska studier för ETEC vaccinkandidaten ETVAX®. Christin kommer tillsammans med Anna Hill ansvara för att säkerställa att pågående och framtida kliniska prövningar utförs högkvalitativt och kostnadseffektivt. Christin har en gedigen erfarenhet från liknande positioner hos läkemedelsbolag som Moberg Pharma, Boehringer Ingelheim, SBL Vaccin och Bayer.

Initialt kommer Christins fokus ligga på ETVAX® pediatriska prövningsprogram i Afrika.

– Det känns mycket spännande att få vara en del av utvecklingen av detta ETEC-vaccin. Preliminära data från studien i Zambia visar lovande immunogenicitet och bekräftar vaccinets starka säkerhetsdata. Analyserna av alla deltagares prover är nu så gott som klara och jag ser med spänning fram emot första halvåret av 2021 då resultaten väntas bli färdigställda, säger Christin Hindrika Strid.

–Christins erfarenhet och kompetens kommer väl till pass och jag är glad över att hälsa henne välkommen till oss. Att Christin tidigare arbetat med kliniska vaccinstudier inom precis detta nischområde är mycket värdefullt för oss, säger Björn Sjöstrand, VD på Scandinavian Biopharma.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.