X

Vi fortsätter att växa med lönsamhet

För det svenska biotechföretaget Scandinavian Biopharma blev 2015 ännu ett bra år med fortsatt lönsam tillväxt. Omsättningstillväxten landade på drygt 14 % under 2015 då intäkterna för gruppen ökade från 38,6 MSEK 2014 till 44,2 MSEK 2015.

Sedan bolaget startades i slutet av 2009 har verksamheten haft en fantastisk årlig organisk tillväxt och koncernen går med vinst sedan 2013.

Den fortsatt starka tillväxten kan både förklaras av nya produkter i bolagets produktportfölj och framgångar i det kliniska utvecklingsprogrammet av ett nytt diarrévaccin mot ETEC, där PATH genom ett samarbetsavtal finansierar och stödjer projektet med teknisk expertis. Scandinavian Biopharma innehar alla globala rättigheterna att kommersialisera vaccinet. ”Vi är inne i en intensiv utvecklingsfas där vi tar stora kliv framåt. Just nu pågår en större studie i Bangladesh med vårt nya ETEC-vaccin för att etablera en säker dos ned till 6 månaders bebisar. Studien är ett första viktigt steg för att visa att vaccinet kan förbättra barns chanser att vinna kampen mot diarrésjukdomar. Nästa år inleder vi tester för att utvärdera analysmetoder och bedöma vaccinets skyddseffekt på resenärer. Ca 12 miljoner resenärer drabbas varje år av turistdiarré orsakad av ETEC.” säger VD Björn Sjöstrand.

2009-2015 SB

Distributionsverksamheten, som drivs genom dotterbolaget Scandinavian Biopharma Distribution, har fortsatt utvecklats mycket positivt under 2015. Omsättningen har ökat med drygt 14 % jämfört med 2014.

2009-2015 SBD

”För distributionsverksamheten har nya samarbeten inletts under 2015 som lett till att nya produkter lanserats i Norden. Dessa lanseringar kommer att återspeglas i fortsatt stark lönsam tillväxt under 2016.” säger VD Björn Sjöstrand.

 

 För ytterligare information, kontakta:

Björn Sjöstrand, VD: 0727-125 120, Bjorn.sjostrand@scandinavianbiopharma.se

 Om Scandinavian Biopharma

Scandinavian Biopharma är ett svenskt forskningsbaserat bioteknikbolag.

Företaget är en ledande distributör av vacciner och immunglobuliner till den nordiska marknaden. Bolaget utvecklar tillsammans med den amerikanska ideella hälsoorganisationen PATH och forskare vid Göteborgs universitet ett nytt drickbart diarrévaccin som skyddar mot ETEC.

Bolagets vision är att framgångsrikt utveckla ett vaccin som kan rädda hundratusentals liv i tredje världen, men också kan rädda semestern för miljontals resenärer. I dag finns det inget ETEC-vaccin tillgängligt för att möta dessa behov.

Ett bevis på att vi är på rätt väg och att vårt vaccin är av mycket hög standard med potential att rädda liv i tredje världen, är att vi får finansiellt stöd av PATH, en viktig partner till Bill och Melinda Gates Foundation för utveckling av nya vacciner inom området diarrésjukdomar för utvecklingsländerna.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.