X

Fas I resultat presenteras på “Mucosal Vaccines, Adjuvants & Delivery” i Köpenhamn

I september kommer resultat från den kliniska fas I studie gällande vårt nya vaccin mot ETEC diarré presenteras vid den internationella konferensen Mucosal Vaccines, Adjuvants & Delivery, i Köpenhamn.

Mucosal Vaccines, Adjuvants & Delivery är en tre dagars konferens (25-27 september) och dess fokus kommer att ligga på vikten av mukosala vaccin och adjuvans vid behandling av allvarliga sjukdomar. Deltagarna i konferensen kommer att en uppdatering om forskning och utveckling som gjorts inom området mukosala vacciner, nya adjuvans, ta lärdomar från tidigare och befintliga mukosala vacciner samt alternativa administrations vägar.

För mer information om konferensen, klicka här.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.