X

Scandinavian Biopharma fortsätter att växa med lönsamhet

2014 blev ännu ett bra år med fortsatt tillväxt för det svenska biotechföretaget Scandinavian Biopharma. Omsättningstillväxten landade på 31 % under 2014 då intäkterna för gruppen ökade från 29,4 MSEK 2013 till 38,6 MSEK 2014.

Sedan bolaget startades i slutet av 2009 har verksamheten haft en fantastisk årlig organisk tillväxt. 2011 växte bolaget med 30 %. Det följdes upp av en tillväxt på 133 % respektive 78 % efterföljande år. Under 2014 växte bolaget med 31 %.

Den fortsatt starka tillväxten kan både förklaras av nya produkter i bolagets produktportfölj och framgångar i det kliniska utvecklingsprogrammet av ett nytt diarrévaccin mot ETEC, där PATH genom ett samarbetsavtal finansierar och stödjer projektet med teknisk expertis. Därutöver har bolaget erhållit viktigt stöd från Vinnova genom Forska & Väx-programmet. Scandinavian Biopharma innehar alla globala rättigheterna att kommersialisera vaccinet och kommer att stödja PATH i sitt mål att göra produkten tillgänglig i utvecklingsländer. Koncernen går sedan 2013 med vinst.

6 maj

 

Distributionsverksamheten, som drivs genom dotterbolaget Scandinavian Biopharma Distribution, har varit koncernens tillväxtmotor. Omsättningen har ökat från 1,8 MSEK 2011 till 27,5 MESK 2014. Det motsvarar en tillväxt med imponerande 670 % 2012, 71 % 2013 och 14 % 2014.

maj

”Det är väldigt roligt att se företagets positiva utveckling. Vi tar stora kliv framåt.  Under sommaren går vi igång med en fas I/II studie i Bangladesh för vårt nya diarrévaccin mot ETEC och för distributionsverksamheten har nya samarbeten inletts som lett till att nya produkter lanserats i Norden. Vi förväntar oss fortsatt stark lönsam tillväxt under 2015.” säger VD Björn Sjöstrand.

 

För ytterligare information, kontakta:
Björn Sjöstrand, VD: 0727-125 120, Bjorn.sjostrand@scandinavianbiopharma.se

 

Om Scandinavian Biopharma

Scandinavian Biopharma är ett svenskt forskningsbaserat bioteknikbolag.

Företaget är en ledande distributör av vacciner och immunglobuliner till den nordiska marknaden. Bolaget utvecklar tillsammans med den amerikanska ideella hälsoorganisationen PATH och forskare vid Göteborgs universitet ett nytt drickbart diarrévaccin som skyddar mot ETEC.

Bolagets vision är att framgångsrikt utveckla ett vaccin som kan rädda hundratusentals liv i tredje världen, men också kan rädda semestern för miljontals resenärer. I dag finns det inget ETEC-vaccin tillgängligt för att möta dessa behov.

Ett bevis på att vi är på rätt väg och att vårt vaccin är av mycket hög standard med potential att rädda liv i tredje världen, är att vi får finansiellt stöd av PATH, en viktig partner till Bill och Melinda Gates Foundation för utveckling av nya vacciner inom området diarrésjukdomar för utvecklingsländerna.

 

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.