X

Nu tar vi nästa steg mot ett nytt ETEC vaccin

Nu startar vi rekryteringen till vår nästa studie. Tillsammans med professor Anu Kantele vid Helsingfors universitet, professorerna Ann-Mari Svennerholm och Jan Holmgren från Göteborgs universitet och forskare från Johns Hopkins University ska säkerheten och den kliniska effekten av vårt ETEC-vaccin testas i en placebokontrollerad fas IIb studie. Studien ska även utvärdera nya analysmetoder. Studien, som löper under minst ett år, ska göras på finska resenärer som ska resa till Benin i Afrika.

Stranden  Baren Benin

Vi kommer att rekrytera 800 resenärer i åldrarna 18-65 år, som kommer att resa i grupper om trettio åt gången för att spendera två veckor i Grand Popo i det finsk-afrikanska kulturcentrumet Villa Karo. Villa Karos grundare och ordförande, författaren Juha Vakkuri, har som målsättning att kulturcentret i Benin ska fördjupa kunnandet om Afrika i det finländska kulturlivet och stödja kulturutbyte.  

Villa Karo2I och med att finska läkemedelsverket FIMEA godkänt studieprotokollet kan vi nu starta rekryteringen till studien. I helgen kunde man i Finland största tidning, Helsingin Sanomat, läsa om studien. Tack vare det stora mediala intresset i både tidningar, radio och TV har redan 3000 finländare anmält intresse att vara med som deltagare i studien.

I den finska tidningen Yle skriver man om studien på engelska.

Den som är duktig på finska kan läsa mer om studien i Yle och Helsingin Sanomat, samt på studiehemsidan.  Det var också ett långt nyhetsinslag om vår studie på huvudnyheterna på Yle News i Finland.

Redan i början av juli beräknas de första resenärerna vara på plats i Grand Popo.

Fiskare   Båt på strand  Villa Karo  Stranden2

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.