X

Scandinavian Biopharma uttökar den nordiska produktportföljen med det orala tyfoidvaccinet Vivotif®

Scandinavian Biopharma och Emergent Travel Health har tecknat ett distributionsavtal för resevaccinet Vivotif®, ett oralt vaccin som skyddar mot tyfoidfeber. Tyfoidfeber orsakas av bakterien Salmonella typhi och ger hög feber med risk för blodförgiftning. Obehandlad kan sjukdomen vara dödlig. Sjukdomen sprids framförallt via förorenat vatten eller mat, men även från person till person.

Scandinavian Biopharma har lång erfarenhet av försäljning och marknadsföring av vacciner. Från och med januari 2020 är företaget lokalt ombud för Emergents tyfoidvaccin Vivotif® i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

”Vi ser verkligen fram emot att lägga till ytterligare ett vaccin till vår produktportfölj och därmed utvidga vårt samarbete med Emergent. Den här produkten passar perfekt med vår ambition att skydda resenärer runt om i världen från allvarliga sjukdomar.”, säger Björn Sjöstrand, VD för Scandinavian Biopharma.

För ytterligare information, kontakta:
Jonas Bengtsson, VP Business Development: 070 861 30 03, jonas@scandinavianbiopharma.se

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.