X

Mycket lovande kliniska studieresultat av ETVAX® kommer att presenteras på konferensen Vaccines for Enteric Diseases (VED) 16-18:e oktober i Lausanne, Schweiz

Lausanne, Schweiz, torsdag 17:e oktober

Som världsledande inom diarrévaccinutveckling bjuds Scandinavian Biopharma regelbundet in till stora internationella konferenser. Under dessa event samlas framstående forskare och beslutsfattare från läkemedelsindustrin, myndigheter och internationella hälsoorganisationer. Scandinavian Biopharmas vaccin ETVAX® är i sen klinisk utvecklingsfas och anses av oberoende experter vara den ledande vaccinkandidaten mot diarrésjukdomar orsakade av ETEC. Idag medverkar bolaget på Vaccines for Enteric Disease (VED) – en konferens där vacciner och deras förebyggande roll mot diarrésjukdomar står i fokus. Vi kommer att presentera mycket lovande resultat från genomförda och pågående kliniska studier av ETVAX®. Globalt sett tillhör diarrésjukdomar den infektionssjukdom som orsakar flest sjukdomsfall och som är den näst största dödsorsaken i barn under fem år.

Dr. Firdausi Qadri från International Centre for Diarrhoeal Disease Research i Bangladesh (icddr,b) kommer att inleda och presentera den framgångsrika Fas I/II-studien som genomfördes i Bangladesh. Studien inkluderade 495 frivilliga försökspersoner ner till 6 månaders ålder (45 vuxna och 450 barn) och de lovande studieresultaten i barnen bekräftade vaccinets säkerhet och förmåga att aktivera immunsystemet. Studien utfördes som ett samarbete mellan Göteborgs universitet (UG), icddr,b och den internationella ideella globala hälsoorganisationen PATH.

Anna Lundgren, Docent från Göteborgs universitet, kommer att bygga vidare på Dr. Qadris presentation och inrikta sig på det adaptiva immunsvaret av ETVAX®. Data från slutförda studier i Bangladesh och studier i vuxna svenskar har visat att T-cellsvaret markant påverkas av om vaccinet administreras med eller utan dmLT-adjuvans.

I den pågående Fas IIb studien utvärderas vaccinets säkerhet och skyddseffekt i 743 finska resenärer till Benin. Studieresultaten planeras att presenteras Q1 2020. Professor Anu Kantele, från Helsingfors Universitet och Helsingfors Universitetssjukhus, kommer att presentera den kliniska Fas IIb studiens upplägg och diskutera preliminära data (innan studien avblindats).

Ann-Mari Svennerholm, Professor vid Göteborgs Universitet, kommer att avsluta presentationerna om ETVAX® genom att beskriva de metoder som använts för att uppmäta immunrespons mot ETVAX® hos spädbarn följt av en diskussion om de lovande resultaten som genererats. Under VED-konferensen kommer också Professor Svennerholm och Lou Bourgeois från PATH att leda ett seminarium om utveckling av ETEC-vacciner.

I år är Scandinavian Biopharma sponsor av VED. Eventet är en viktig mötesplats där experter diskuterar framsteg och globala strategier för att motverka och minska den globala diarrésjukdomsbördan. Björn Sjöstrand (VD) och Nils Carlin (CSO) kommer att representera Scandinavian Biopharma på konferensen.

Mer info:
http://www.meetingsmanagement.co.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=563&Itemid=1004

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.