X

Scandinavian Biopharma har gjort stora framsteg i utvecklingen av världens första vaccin mot diarré orsakad av ETEC och distributionsverksamheten rapporterar en mycket stark organisk tillväxt

Scandinavian Biopharma kan se tillbaka på ett fantastiskt 2018! Bolaget beviljades 7,4 miljoner Euro från European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP) för att testa skyddseffekten av ETEC-vaccinet ETVAX® i barn under fem år i låg- och medelinkomstländer. Distributionsverksamheten satte ett nytt omsättningsrekord och växte med 58%. Bolaget och VD Björn Sjöstrand blev uppmärksammade genom utmärkelsen ”Årets företagare i Solna”.

”Anslaget från EDCTP är ytterligare ett starkt erkännande av vår forskning och kommer att användas för att påskynda den kliniska utvecklingen av vårt vaccin med syftet att skydda barn mot livshotande diarrésjukdomar i låg- och medelinkomstländer”, säger Nils Carlin CSO, Scandinavian Biopharma.

Under 2018 fokuserade bolaget på att genomföra den randomiserade, dubbelblindade, placebokontrollerade fas IIB-studien på 743 finska resenärer till Benin i Västafrika. I studien utvärderas vaccinets säkerhet tillsammans med nya analysmetoder och den kliniska skyddseffekten mot ETEC-orsakad turistdiarré i resenärer. ETEC är den ledande orsaken till turistdiarré. Varje år drabbas ca 35 miljoner resenärer till tropiska och subtropiska länder av turistdiarré.

Under slutet av 2018 startade förberedelserna inför pediatriska kliniska fas I prövningar i Zambia och en stor fas IIB studie i Gambia. Studien i Zambia beräknas att starta innan sommaren 2019. Totalt har Scandinavian Biopharma utfört fem kliniska studier på människor i USA, Bangladesh och Sverige med mycket lovande resultat. Under året har bolaget förstärkt organisationen ytterligare med nyrekryteringar inom tillverkning och klinisk forskning.

Bolaget slog under 2018 ett nytt omsättningsrekord för distributionsverksamheten. Omsättningen ökade från 51,3 MSEK 2017 till 81,3 MSEK 2018 vilket ger en tillväxt på hela 58%. Sedan Scandinavian Biopharma Gruppen grundades i slutet av 2009, har verksamheten haft en fantastisk utveckling och varit lönsamt sedan 2013.

”Distributionsverksamheten har under 2018 fortsatt att utvecklas mycket positivt. Den stora tillväxtökningen under 2018 visar att bolagets strategi att nischa sig som ett ”specialty biopharma” företag varit framgångsrikt. Under året har vi även tecknat ett antal exklusiva samarbetsavtal”, säger Björn Sjöstrand VD, Scandinavian Biopharma.

Scandinavian Biopharma vann under 2018 återigen den svenska nationella upphandlingen för påfyllnadsdos av vaccin mot difteri, tetanus och kikhosta (dTp) inom ramen för det svenska barnvaccinationsprogrammet. Detta betyder att diTekiBooster fortsatt kommer att erbjudas till samtliga elever i årskurs 8–9.

2019 har fortsatt starkt med att bolagets prövningsprogram i Afrika invigdes av Hälsoministeriet i Zambia tillsammans med Sveriges Ambassadör Henrik Cederin i Zambia.

”Under tredje kvartalet förväntar vi oss att alla provsvar kommer att vara analyserade i vår resenärsstudie och att vi kan presentera vaccinets skyddseffekt mot ETEC-orsakad turistdiarré i resenärer. Parallellt fortskrider som planerat vårt prövningsprogram för barn i låg- och medelinkomstländer. Vi har ett spännande år framför oss och det känns stort att arbeta för ett företag som verkligen kan göra skillnad”, avslutar Björn Sjöstrand.

Arkiv

Press

Ta mig till MyNewsdesk

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.